znajdź NAS  - (32) 6131291  - dpsplaza@interia.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA - z powodu awarii centrali telefonicznej zostały uruchomione numery tymczasowe

Sekretariat - 603 888 147
Budynek “A” - 603 888 174
Budynek “B” - 662 971 804
Budynek “C” - 788 665 332
Sekcja Kadr i Płac - 326131242

 • „Festiwal Pomocy, Współpracy i Integracji” w Chrzanowie

  1 grudnia - na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie wyjechaliśmy na Festiwal Pomocy, Współpracy i Integracji.

 • „Tradycja na wyciągnięcie ręki”

  Koniec listopada – a u nas zapachniało już świętami. Spotkaliśmy się w ramach projektu realizowanego przez Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec „Tradycja na wyciągnięcie ręki”

 • Andrzeju, Andrzeju, ale była zabawa, o jeju !

  Za nami Zabawa Andrzejkowa. Tym razem wszyscy chętni zostali powitani w gościnnych progach budynku „C'.

 • DZIEŃ SZARLOTKI

  Szarlotka czy jabłecznik ? Pochodzący z Francji wyrób cukierniczy, wynalazek przypisywany Marie-Antoine'owi Carême'owi, składający się z półkruchego lub kruchego ciasta oraz owoców.

 • XI Turniej Szachowy

  24 października 3 mieszkańców naszego Domu udało się na turniej szachowy do Wadowic do tamtejszego Domu Pomocy Społecznej.

A A A

MISJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE

 

Misją Naszego Domu jest stworzenie mieszkańcom rodzinnej atmosfery,
ciepła domowego, bezpieczeństwa i stabilizacji
oraz zapewnienie profesjonalnej pomocy opartej na potrzebach i partnerstwie

 

     Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie jest typem domu stacjonarnego dla osób przewlekle chorych psychicznie. Obecnie mieszka w nim 114 osób obojga płci.

     Jego misją jest ochrona godności osobistej mieszkańców, zagwarantowanie im poczucia bezpieczeństwa, intymności, możliwości dokonywania wyboru oraz rozwoju osobowości poprzez indywidualne podejście do potrzeb każdego z nich.

     Organizacja życia wewnętrznego Domu nastawiona jest przede wszystkim na działalność mającą na celu osiągnięcie możliwie jak najlepszego stanu zdrowia i samopoczucia mieszkańca. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz stwarza możliwości zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców, począwszy od kwestii bytowych po potrzeby natury społecznej.

     Mieszkańcy naszego Domu zapewnione mają miejsce do spania, regularne posiłki, odzież, opiekę zdrowotną i pielęgniarską. Ponadto umożliwione jest im również zaspokajanie potrzeb społecznych, religijnych czy kulturalno-edukacyjnych.

     Bogata oferta zajęć terapeutycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pozwala na stałą aktywizację i rozwój osobowości mieszkańców. Odpowiednio dobrana forma terapii zajęciowej wpływa uspokajająco, mobilizująco i usprawniająco, co w dużej mierze przyczynia się do lepszego samopoczucia mieszkańca oraz jego przydatności społecznej.