-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

    Jeśli masz dużo wolnego czasu i serce pełne miłości i chcesz to podarować osobom niepełnosprawnym zapraszamy do nas na wolontariat.

     Wolontariat to dobrowolna, świadoma, odpowiedzialna i bezpłatna praca świadczona na rzecz wybranych instytucji.
Wolontariusz w miarę swoich możliwości odwiedza Mieszkańców, spędza z nimi czas, wspiera w  wysiłku samodzielnego wykonywania codziennych czynności. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom  Wolontariusz może  wspierać osoby chore i  samotne pomagając  rozwiązywać jego problemy. Daje to wiele satysfakcji i radości zarówno mieszkańcom Domu jak i  Wolontariuszom.

Od Wolontariuszy oczekujemy dużo serca i zaangażowania !!!

Wszelkie dodatkowe informacje udzielamy telefonicznie pod numerem 603 888 147

Jeśli trafisz na tę stronę i zechcesz zostać  jednym z Wolontariuszy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PŁAZY