-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

W tej pracowni można zapoznać się ze sztuką odlewania gipsu w formach, co wcale nie jest takie łatwe oraz nauczyć się wyplatania wikliny, która to umiejętność wiąże się z tradycją naszego regionu. Techniki te są przy tym dobrą okazją do wspólnej pracy, jest możliwość podziału czynności między uczestników. Mieszanie gipsu, odlewanie, szlifowanie, malowanie – każdy może wybrać odpowiadającą mu czynność. W ostatnim czasie mieszkańcy poznali i polubili papierową wiklinę, która potrafi świetnie naśladować tą prawdziwą. Pani Paulina i jej grupka mają ręce pełne roboty – zobaczcie na zdjęciach.