-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 odwiedziny mieszkańców PDPS w Płazie zostają wstrzymane aż do odwołania.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

W tej pracowni można zapoznać się ze sztuką odlewania gipsu w formach, co wcale nie jest takie łatwe oraz nauczyć się wyplatania wikliny, która to umiejętność wiąże się z tradycją naszego regionu. Techniki te są przy tym dobrą okazją do wspólnej pracy, jest możliwość podziału czynności między uczestników. Mieszanie gipsu, odlewanie, szlifowanie, malowanie – każdy może wybrać odpowiadającą mu czynność. W ostatnim czasie mieszkańcy poznali i polubili papierową wiklinę, która potrafi świetnie naśladować tą prawdziwą. Pani Paulina i jej grupka mają ręce pełne roboty – zobaczcie na zdjęciach.