-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Budynek „B” wybudowano i oddano do użytku na początku lat  osiemdziesiątych, dlatego też w swym pierwotnym wyglądzie i wyposażeniu nie spełniał wymagań aktualnie stawianych budynkom przeznaczonym na użyteczność Domów Pomocy Społecznej. Obecnie, dzięki intensywnej modernizacji jego standard został znacząco podniesiony, całość została przystosowana do potrzeb osób chorych i niepełnosprawnych oraz kadry pracowniczej. Na parterze budynku znajdują się pomierzenia rehabilitacyjno-terapeutyczne:

- gabinet fizjoterapeutyczny wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny,
- gabinet pedagogiczny,
- w pełni wyposażona kuchenka wykorzystywana również jako pracownia terapii kulinarnej,
- pracownie terapii zajęciowych.

Na pierwszym i drugim piętrze budynku „B” znajdują się pokoje mieszkalne (dwu – i trzyosobowe) z zapleczem bytowym oraz pokoje pobytu dziennego. Podobnie jak w pałacu, w budynku  znajduje się winda, która stanowi nieocenioną pomoc w życiu codziennym mieszkańców. W jego sąsiedztwie znajdują się również warsztaty konserwatorsko-naprawcze i pomieszczenia magazynowe. Przed wejściem do budynku rośnie piękny, kilkuset letni buk, w którego cieniu mieszkańcy lubią odpoczywać w czasie upalnych, letnich dni.