-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Miejscowość Płaza, położona w zachodniej części województwa małopolskiego, w dogodny sposób skomunikowana jest z Chrzanowem oraz sąsiednimi gminami - Babice i Alwernia. Pozwala to na dobre połączenie komunikacyjne z najbliższymi większymi ośrodkami miejskimi, tzn. z Krakowem (ok. 45 km) i Katowicami (ok 40 km). Teren samego Domu Pomocy Społecznej położony jest zaledwie kilkaset metrów od centrum miejscowości i głównego ciągu komunikacyjnego, gdzie zlokalizowane są przystanki autobusowe, sklepy, apteka, urząd pocztowy, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, ośrodek zdrowia i kościół parafialny, dzięki czemu mieszkańcy Domu mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej. Rozległy teren należącego do DPS zespołu pałacowo-parkowego otoczony jest natomiast zabytkowym murem, co zapewnia mieszkańcom poczucie prywatności, spokoju i bezpieczeństwa. W jego obrębie znajdują się przystosowane dla potrzeb mieszkańców trzy budynki mieszkalno – administracyjne, którymi są:

- dawny pałac rodziny Starzeńskich – budynek „A”
- budynek mieszkalno – warsztatowy „B”
- budynek mieszkalno – warsztatowy „C”.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW

Wszystkie budynki mieszkalne Domu są wyposażone w:

- centralne ogrzewanie z możliwością regulowania temperatury w poszczególnych pomieszczeniach,
- urządzenia ułatwiające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
- bieżącą ciepłą i zimną wodę,
- system monitorujący,
- system pożarowo - alarmowy,
- system przyzywowo - alarmowy.

Pokoje mieszkalne wyposażone są w:

- łóżka lub tapczany stosownie do potrzeb mieszkańców,
- szafki nocne,
- stoły i krzesła, szafy odzieżowe.

Mieszkaniec posiada możliwość wyposażenia pokoju we własny sprzęt, na przykład: meble, telewizor, radio, itp. Odpowiedni, estetyczny wystrój wnętrz stwarza mieszkańcom domową, rodzinną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa i spokoju.