-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

NABÓR NA STANOWISKA


2019-02-27

Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie informuje o wyniku naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze - Zastępca Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie

WIĘCEJ

2019-01-22

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie o naborze na wolne stanowisko kierownicze - urzędnicze - Zastępca Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie

WIĘCEJ


2019-01-02

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Główny Księgowy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie

WIĘCEJ

2018-12-19

Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w wymiarze pełnego etatu - Główny Księgowy

WIĘCEJ


2018-12-19

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie

WIĘCEJ


Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w wymiarze pełnego etatu - Główny Księgowy

WIĘCEJ


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Główny Księgowy

WIĘCEJ


Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w wymiarze 1/4 etatu - Główny Księgowy

WIĘCEJ