-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

Kiedy w kuchni spotykają się pasjonaci gotowania czy pieczenia, inni liczą na zaproszenie do stołu. Zajęcia kulinarne to jedna z ulubionych form terapii wśród mieszkańców PDPS w Płazie. Jej stali uczestnicy mają do swojej dyspozycji świetnie wyposażoną pracownię kuchenną oraz niezastąpione rady pań – Doroty i Beaty – które prowadzą grupę. Pod ich kierunkiem mieszkańcy mają szanse sprawdzić się w roli szefów kuchni. Przy okazji realizowania swych zamiłowań kulinarnych uczą się również wielu cennych i wartościowych rzeczy. Jednym z najważniejszych celów tej formy zajęć terapeutycznych jest nauka samodzielności przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Ich uczestnicy nabywają umiejętności i nawyków niezbędnych w życiu codziennym, takich jak umiejętność przygotowywania posiłków, doboru odpowiednich artykułów spożywczych, racjonalnego gospodarowanie pieniędzmi, sprzątania po sobie i zmywania naczyń. Przez udział w zajęciach poznają również zasady higieny, zapoznają się z obsługą sprzętów AGD, uczą się zasad zdrowego żywienia i wpływu rodzaju diety na samopoczucie i zdrowie. Kontakt z rozmaitymi rodzajami pożywienia pobudza zmysły smaku i węchu, zaś samo wykonywanie czynności związanych z pracą w kuchni rozwija zdolności manualne. Dzięki konieczności przyrządzania niektórych posiłków wedle określonego porządku terapia kulinarna rozwija umiejętność planowania pracy. Samodzielne przygotowanie wedle przepisu smacznego posiłku niewątpliwie wzmacnia też w mieszkańcach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. Terapia kulinarna służy również aktywizacji mieszkańców do podejmowania nowych wyborów smakowych oraz  rozwija poczucie potrzeby dbałości o estetykę w czasie przygotowywania i spożywania posiłków.