-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

   Teatroterapia to szansa dla mieszkańców nieśmiałych, którzy nie potrafią odnaleźć swego miejsca w grupie. Chcieliby uczestniczyć w imprezach ale brak im odwagi i wiary we własne siły. Udział  w zajęciach pomaga im oswoić się z trudną dla nich sytuacją. Uczestnicy terapii lubią pokazywać się i chociaż onieśmiela ich trema to dużo radości sprawia im możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed widownią.
   Teatroterapia jest wspaniałą formą integracji wychowawczej. Mieszkaniec wcielając się w rolę, nie tylko rozwiązuje czyjeś problemy ale ”ukryty za maską” często rozwiązuje swoje własne. Poprzez takie działania łatwiej mu przyjdzie podejmowanie decyzji, uwierzy w swoje możliwości a przede wszystkim rozwija swoją osobowość. Dzięki tym zajęciom otwiera się emocjonalnie, uwrażliwia, teatr daje mu możliwość wyrażania siebie.