-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się coraz częstszych przypadków zakażeń grypą, grypopochodnymi oraz SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o wcześniejszy kontakt oraz zabieranie maseczek. Odwiedziny skrócone są do 30 minut.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

   Teatroterapia to szansa dla mieszkańców nieśmiałych, którzy nie potrafią odnaleźć swego miejsca w grupie. Chcieliby uczestniczyć w imprezach ale brak im odwagi i wiary we własne siły. Udział  w zajęciach pomaga im oswoić się z trudną dla nich sytuacją. Uczestnicy terapii lubią pokazywać się i chociaż onieśmiela ich trema to dużo radości sprawia im możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed widownią.
   Teatroterapia jest wspaniałą formą integracji wychowawczej. Mieszkaniec wcielając się w rolę, nie tylko rozwiązuje czyjeś problemy ale ”ukryty za maską” często rozwiązuje swoje własne. Poprzez takie działania łatwiej mu przyjdzie podejmowanie decyzji, uwierzy w swoje możliwości a przede wszystkim rozwija swoją osobowość. Dzięki tym zajęciom otwiera się emocjonalnie, uwrażliwia, teatr daje mu możliwość wyrażania siebie.