-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

FIZJOTERAPIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁAZIE

REHABILITACJA  BUD „A„   fizjoterapeutka  -  Marta
W budynku mieszka 30 osób z których zdecydowana większość to seniorzy. Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia oddziału psychogeriatrycznego, który będzie zajmował się profilaktyką, opieką, rozpoznawaniem, leczeniem wielopłaszczyznowym w tym rehabilitacją. Osoba przebywająca na oddziale psychogeriatrycznym potrzebuje pomocy w osiągnięciu jak najwyższej jakości życia – funkcjonowania , dlatego celem moich działań w pracy fizjoterapeutycznej jest utrzymanie mieszkańców w jak najlepszej sprawności funkcjonalnej, rozumianej jako samodzielność i niezależność od innych w miarę realnych możliwości.

Aby to osiągnąć w ramach rehabilitacji prowadzona jest gimnastyka poranna (przygotowanie organizmu do aktywności w ciągu dnia, poprawa samopoczucia)   

Każdy dzień daje nam szansę na radość i bycie aktywnym !!!

ćwiczenia przyłóżkowe (utrzymanie sprawności krążeniowej, przeciwdziałanie zanikom mięśni i przykurczom w stawach)

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.

kinezyprofilaktyka (zapobiegawczo w celu poprawy ogólnej sprawności i wydolności organizmu) 

Uśmiech mieszkańców jest bezcenny, wyraża więcej niż milion słów.

kinezyterapia (zwolnienie tempa utraty samodzielności)

Warto pomagać, ponieważ dobro powraca :)

Moja dewiza:
Nie ważne ile razy upadnę, ważne ile razy się podniosę :):):)


 REHABILITACJA  BUD „B„   fizjoterapeuta  -  Mateusz

   Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - kierunek fizjoterapia (studia licencjackie), absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - kierunek fizjoterapia (studia magisterskie) oraz studiów podyplomowych z zakresu przygotowania motorycznego w grach zespołowych (AWF Katowice). Od 2012 roku licencjonowany trener piłki nożnej z licencją UEFA B. Uczestnik licznych konferencji z zakresu procesu treningu w piłce nożnej oraz psychologii sportu. Dydaktyk przedmiotów medycznych w policealnej szkole. Od 2014 roku związany na stałe z Powiatowym Domem Pomocy Społecznej w Płazie na stanowisku fizjoterapeuty. Od 2016 roku także  koordynatora rehabilitacji społecznej.
   W pracy z mieszkańcami PDPS Płaza przyświeca mu idea, że ruch i aktywność fizyczna to przyjemność, radość, nagroda, a nie uciążliwy obowiązek. I dlatego od samego początku swojej pracy w tej placówce starał się zmienić myślenie u swoich podopiecznych. Dzisiaj po niespełna dwóch latach włożonego trudu - trudno spotkać mieszkańca z budynku „B”, który rehabilitacje i zajęcia z panem  Mateuszem negatywnie kojarzy. Mieszkańcu uwierzyli i doświadczyli, ze im więcej ruchu na co dzień tym więcej radości w życiu.
   W pierwszym kwartale 2016 roku wraz z terapeutką Urszulą Żmudzińską w PDPS Płaza rozpoczął pionierskie badania nad wpływem chodu po niestabilnym podłożu na utrzymanie równowagi u osób przewlekle psychicznie chorych.
   Na terenie Domu Pomocy Społecznej powstaje także drużyna piłki nożnej, której trenerem i koordynatorem nie będzie kto inny jak Mateusz.
   Prywatnie Mateusz to człowiek u którego uśmiech i dobre samopoczucie nie schodzi z twarzy. Ma niekończące się pokłady zapału do pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Jest kino-maniakiem i pasjonatom wszelkiej aktywności fizycznej. Uwielbia Kubę Wojewódzkiego i szybkie samochody bez dachu ;).
   Mateusz odpowiada za rehabilitację na budynku „B”, gdzie pod opieką ma 39 mieszkańców. Każdemu z nich stara się poświęcić czas, zapał i energię. Poza zwykłymi zajęciami zdrowotnymi, mieszkańcy zostali także zaangażowani do gry w tenisa stołowego, gry w szachy, a także spacerów liczonych nie w metrach, a kilometrach.

Poniżej przedstawiona jest fotorelacja z powyższych działań.

 

 

 

 


REHABILITACJA  BUD „C„   fizjoterapeutka  -  Ania
W budynku "C" mieszka 46 osób. Oddział podzielony jest na część opiekuńczą i aktywizująco – usamodzielniającą.
Osoby mniej sprawne i mniej samodzielne zamieszkują część opiekuńczą. Dla nich najważniejsze jest utrzymanie sprawności na dotychczasowym poziomie, dlatego tak ważna jest codzienna kinezyterapia.

Na sali rehabilitacyjnej mają do dyspozycji sprzęt rehabilitacyjny.

 

Gdy rowerki dosiadamy chęć do życia zawsze mamy         Bo wystarczy tylko chcieć aby sprawne dłonie mieć

Ręce ćwiczysz ty i ja pani Ania o nas dba :)

A także w cięższych przypadkach UGUL

Gdy kontuzję masz to UGUL odwiedzaj nasz

Mieszkańcy sprawni i samodzielni zamieszkują część aktywizująco – usamodzielniającą i dla nich najważniejsza jest kinezyprofilaktyka z której chętnie korzystają.

 

Kompleksowa gimnastyka na jej punkcie mamy bzika     My atrakcji moc tu mamy dzisiaj na piłkach skakamy

Na zlecenie lekarskie wszyscy mieszkańcy Domu mogą skorzystać z profesjonalnych zabiegów fizykoterapeutycznych.

Gdy coś boli, gdy coś kłuje na zabiegi maszeruje

Fizjoterapeuci dobrze w swoim towarzystwie się czują, razem trenują, razem efektywnie współpracują !!!


Mieszkańcy naszego Domu mają zapewniony także dostęp do szeroko rozumianej rekreacji i rozrywki. Zajęcia rekreacyjno - rozrywkowo - sportowe pełnią bardzo ważną rolę w usprawnianiu mieszkańców oraz ich integracji społecznej. Oferta dotycząca rozrywki, rekreacji ma na celu przywrócenie mieszkańcom radości życia, rozwijanie aktywności i ich indywidualnego wizerunku, zapewnienie relaksu i wypoczynku, a tym samym polepszenie samopoczucia psychofizycznego mieszkańców Domu.
Program zajęć rekreacyjno - rozrywkowo - sportowych jest dostosowany do możliwości, zainteresowań i oczekiwań mieszkańców.
   Fizjoterapeuci organizują różnego rodzaju imprezy rekreacyjno - rozrywkowo - sportowe:
- wycieczki
- wyjazdy na basen
- mityngi
- rozgrywki sportowe
   Cykliczne imprezy organizowane w Domu:
- projekt: „Radosna zima„
- projekt: „Powitanie wiosny„
- projekt: „W poszukiwaniu przygody„
- gry i zabawy na wesoło

FOTORELACJA Z ZAJĘĆ

SPORT, ROZRYWKA I ZABAWA TO JEST NASZA WSPÓLNA SPRAWA
WSZYSCY BAWIĆ SIĘ LUBIMY I NIE WYKLUCZAMY ZIMY
DO ZABAWY ZAPRASZAMY, BO POMYSŁÓW WIELE MAMY !!!