-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się coraz częstszych przypadków zakażeń grypą, grypopochodnymi oraz SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o wcześniejszy kontakt oraz zabieranie maseczek. Odwiedziny skrócone są do 30 minut.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

Plastykoterapia ma ogromną wartość rewalidacyjno-terapeutyczną, umożliwia rozwijanie aktywności twórczej podopiecznych. W pracowni plastycznej ARKADIA drzwi zawsze są otwarte, każdy mieszkaniec może włączyć się do zajęć : rysować, malować, lepić, poznawać tajniki różnorodnych sztuk użytkowych, np. decoupage'u, bibułkarstwa. Dla osób z talentem malarskim powstał kącik sztalugowy, gdzie powstają większe prace w technice olejnej czy akrylach. Działania plastyczne podejmowane z podopiecznymi ułatwiają nawiązanie kontaktu emocjonalnego, sprzyjają budowaniu właściwych więzi we wzajemnych relacjach. Terapia plastyczna w znacznym stopniu uwzględnia indywidualne zainteresowania mieszkańców. Ważną swoistą techniką stosowaną w terapii jest rysunek swobodny, malowanie palcami. Zastosowanie technik artystycznych w terapii z osobami o specjalnych potrzebach, pozwala na harmonijne łączenie zmysłów z intelektem w przeżywaniu siebie i świata, redukuje napięcie, tym samym wspiera rozwój i podnosi jakość życia człowieka. W pracowni plastycznej ARKADIA realizuje się długą i dobrą tradycję – wychowania przez sztukę. Zajęcia terapeutyczne w tej pracowni prowadzi Pani Renata.