-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

To pracownia z najdłuższą tradycją. Zręczne ręce i palce, cierpliwość, wytrwałość – to pożądane cechy uczestnika tych zajęć. W terapii hafciarskiej wyróżniają się osoby, które po wielu latach pracy osiągnęły najwyższe umiejętności, a szydełkowanie i haftowanie stało się ich prawdziwą pasją. W ostatnim czasie terapia hafciarska reaktywowała dział lalkarski, który wiele lat temu był dumą  DPS. W tej pracowni powstają piękne i użyteczne wyroby, wprowadza się też dla urozmaicenia nowe techniki zdobnicze.  Od wielu lat pracownię prowadzi Pani Ela, a ostatnio dołączyła do niej Pani Agnieszka.