-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się coraz częstszych przypadków zakażeń grypą, grypopochodnymi oraz SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o wcześniejszy kontakt oraz zabieranie maseczek. Odwiedziny skrócone są do 30 minut.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

Terapia pedagogiczna prowadzona od września 2009 w Domu Pomocy Społecznej w Płazie polega na systematycznych (1 lub 2 razy  w tygodniu) spotkaniach. Oddziaływania pedagogiczne ukierunkowane są na stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju i usprawnianie zaburzonych funkcji wzroku, słuchu, ruchu. Podczas pracy stosuje się elementy metody Knilla oraz metody relaksacyjne.
Celem terapii jest: stymulowanie i usprawnianie procesów poznawczych, wyrabianie i rozwijanie aktywności twórczej, zainteresowań, aktywizowanie i rozwijanie sprawności ruchowej, wyrabianie i rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, wyrabianie i rozwijanie orientacji i ruchu w przestrzeni, rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej, kształtowanie i stymulacja zmysłów, rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się w formie zajęć indywidualnych i grupowych.