-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się coraz częstszych przypadków zakażeń grypą, grypopochodnymi oraz SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o wcześniejszy kontakt oraz zabieranie maseczek. Odwiedziny skrócone są do 30 minut.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

Cotygodniowe zajęcia z muzykoterapii realizowane są w dwóch blokach tematycznych – muzykoterapia aktywna i receptywna.
W ramach metod aktywizujących mieszkańcy mają możliwość muzykowania na ciekawych instrumentach etnicznych - bębnach, congach, djembe, instrumentarium Carla Orffa oraz  eksperymentują z dźwiękiem, ucząc się gry na instrumentach klawiszowych i tworząc aranżacje popularnych piosenek. Ważną część tych zajęć stanowią także zajęcia ruchowe - tańce w kręgu, elementy tańców ludowych, improwizacje ruchowe do muzyki, elementy aerobiku. Podczas zajęć mieszkańcy wspólnie śpiewają, wykonując przy tym ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia usprawniające aparat emisyjny. Uczą się również tekstów piosenek i pieśni, tworzą ich akompaniamenty instrumentalne. W ramach zajęć muzykoterapii receptywnej realizowana jest terapia dźwiękiem metodą Petera Hessa, poprzez indywidualne masaże misami dźwiękowymi, koncerty relaksacyjne przy dźwiękach archaicznych instrumentów, zaś w sezonie letnim, na terenie parku tworzone są także słuchowiska muzyczne z użyciem instrumentów archaicznych do tekstów bajek i wierszy. Podczas zajęć muzykoterapeutycznych realizowane są także treningi relaksacyjne metodą Jacobsona. Zajęcia muzykoterapeutyczne prowadzi trójka wspaniałych Pań – Małgosia, Jola i Ania.