-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

Leczenie za pomocą ogrodów poprzez pracę fizyczną bezpośrednio przy uprawie i pielęgnacji  roślin oraz przebywanie, relaks w otoczeniu ogrodu – w efekcie prowadzi do poprawy kondycji psychofizycznej, sprawności manualnej i motorycznej.
Otoczenie naszego Domu to bardzo duży teren z parkiem i pięknym gazonem. Jest też miejsce na prowadzenie ogrodu użytkowo-ozdobnego, którym opiekują się mieszkańcy z opiekunkami. Pani Basia prowadzi warzywnik, Pani Jola szklarenkę a Pani Bożenka dba o gazon. Dla osób najstarszych i tych, które nie mogą włączyć się do prac ogrodowych przydatna jest duża altana i piękny balkon na pałacu, z których to miejsc można podziwiać wspaniałą zieleń, kwitnące drzewa, krzewy i kwiaty. Wpływa to pozytywnie na samopoczucie i proces rehabilitacji. Uczestnicząc w pracach ogrodowych i pozostając w kontakcie z przyrodą mieszkańcy Domu stają się pełnoprawnymi, współodpowiedzialnymi członkami wspólnoty opiekującej się ogrodem.