-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się kolejnych przypadków zakażeń wirusem COVID w kraju, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o zabieranie maseczek. Dodatkowe zabezpieczenia będą obowiązywać od dnia 22 sierpnia 2022 r. Przed odwiedzinami prosimy o wcześniejszy kontakt.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

Zadanie biblioterapii polega na odbudowie równowagi psychicznej człowieka przez lekturę, a „cel, to rozbudzenie zdolności samodzielnego i prawidłowego moralnie myślenia [...] , aby chory mógł sam odnajdować najlepsze koncepcje ułożenia swoich stosunków ze światem zewnętrznym” (D. Gostyńska).  Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej jest zamierzonym działaniem przy wykorzystaniu książki lub materiałów niedrukowanych (obraz, film itp.), prowadzącym do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych. Takim celem może być zarówno akceptacja własnej niepełnosprawności, jak również działalność kompensacyjna, czy akceptacja osoby upośledzonej przez otoczenie. Koniecznym warunkiem biblioterapii jest międzyosobowy kontakt indywidualny biblioterapeuty z jedną osobą bądź grupą. Zajęcia zawsze dotykają ważnych problemów dla uczestników biblioterapii, zapewniają wsparcie psychologiczne i duchowe, poprawiają samopoczucie, prowadzą do zaakceptowania siebie w trudnej sytuacji życiowej. W naszym DPS zajęcia biblioterapii prowadzone są  przez cztery Panie: Alicję, Lucynę i dwie Barbary, które opiekują się także Klubem Czytelniczym, który rozpoczął swoją działalność tego roku (2013). Biblioterapia prowadzona w naszym Domu od początku swojej działalności opiera się na ścisłej współpracy z Biblioteką Publiczną w Płazie oraz Miejska Biblioteką Publiczną w Chrzanowie.