-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ma przyjemność zaprosić administratorów obsługujących serwis e-PPK oraz pracowników na bezpłatne szkolenia o charakterze edukacyjnym.
Oprócz informacji dotyczących PPK, przekażemy Państwu na szkoleniach wiele ciekawych informacji na temat rynku emerytalnego w Polsce.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ma przyjemność zaprosić administratorów obsługujących serwis e-PPK oraz pracowników na bezpłatne szkolenia o charakterze edukacyjnym. Oprócz informacji dotyczących PPK, przekażemy Państwu na szkoleniach wiele ciekawych informacji na temat rynku emerytalnego w Polsce.

Poniżej harmonogram szkoleń, które odbędą się we wrześniu 2023 r., z podziałem na grupę docelową:

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ma przyjemność zaprosić administratorów obsługujących serwis e-PPK oraz pracowników na bezpłatne szkolenia o charakterze edukacyjnym.
Oprócz informacji dotyczących PPK, przekażemy Państwu na szkoleniach wiele ciekawych informacji na temat rynku emerytalnego w Polsce.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ma przyjemność zaprosić administratorów obsługujących serwis e-PPK oraz pracowników na bezpłatne szkolenia o charakterze edukacyjnym.
Oprócz informacji dotyczących PPK, przekażemy Państwu na szkoleniach wiele ciekawych informacji na temat rynku emerytalnego w Polsce.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ma przyjemność zaprosić administratorów obsługujących serwis e-PPK oraz pracowników na bezpłatne szkolenia o charakterze edukacyjnym.
Oprócz informacji dotyczących PPK, przekażemy Państwu na szkoleniach wiele ciekawych informacji na temat rynku emerytalnego w Polsce.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Młodzi pracownicyW odpowiedzi na liczne pytania, TFI PZU SA przygotowało krótki film dedykowany pracownikom, w którym eksperci objaśniają zalety oszczędzania w PPK, prezentują wyniki funduszy oraz pokazują jak uzyskać dostęp do rachunku PPK w serwisie inPZU.pl.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ma przyjemność zaprosić administratorów obsługujących serwis e-PPK oraz pracowników na bezpłatne szkolenia o charakterze edukacyjnym.
Oprócz informacji dotyczących PPK, przekażemy Państwu na szkoleniach wiele ciekawych informacji na temat rynku emerytalnego w Polsce.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

W porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w PDPS Płaza wybrano najkorzystniejszą instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi - wygrała oferta TFI PZU SA Spółka Akcyjna.

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA ma przyjemność zaprosić administratorów obsługujących serwis e-PPK oraz pracowników na bezpłatne szkolenia o charakterze edukacyjnym.
Oprócz informacji dotyczących PPK, przekażemy Państwu na szkoleniach wiele ciekawych informacji na temat rynku emerytalnego w Polsce.

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA