-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

Informacja dla pracowników PDPS w Płazie o zmianach wpływających na obliczenie zaliczki na podatek


Wstęp
Od 2022 r. Polski Ład wprowadza nowe ulgi i zwolnienia podatkowe, które będą miały wpływ na kalkulacje wynagrodzeń.
Na sposób obliczania wynagrodzeń w 2022 r. wpływ będą miały nie tylko zmiany w skali podatkowej, czy brak odliczenia składki zdrowotnej, ale również nowe ulgi i zwolnienia, których zastosowanie – w sytuacji podjęcia decyzji o ich skorzystaniu - będzie wymagało złożenia:
- wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej,
- wniosku o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów,
- oświadczenia PIT-2,
- oświadczenia podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi na powrót,
- oświadczenia podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla rodzin 4+,
- oświadczenia podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla pracujących emerytów
- oświadczenia podatnika o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem.

Informacja oraz wzory dokumentów

informacja dla pracowników pdpsp w płazie
wzór nr 1 - wniosek - ulga dla klasy średniej
wzór nr 2 - wniosek - KUP
wzór nr 3 - oświadczenie - ulga na powrót
wzór nr 4 - oświadczenie - rodzina 4+
wzór nr 5 - oświadczenie - pracujący emeryt
wzór nr 6 - oświadczenie - opodatkowanie wspólnie z małżonkiem