-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się coraz częstszych przypadków zakażeń grypą, grypopochodnymi oraz SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o wcześniejszy kontakt oraz zabieranie maseczek. Odwiedziny skrócone są do 30 minut.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

Informacja dla pracowników PDPS w Płazie o zmianach wpływających na obliczenie zaliczki na podatek


Wstęp
Od 2022 r. Polski Ład wprowadza nowe ulgi i zwolnienia podatkowe, które będą miały wpływ na kalkulacje wynagrodzeń.
Na sposób obliczania wynagrodzeń w 2022 r. wpływ będą miały nie tylko zmiany w skali podatkowej, czy brak odliczenia składki zdrowotnej, ale również nowe ulgi i zwolnienia, których zastosowanie – w sytuacji podjęcia decyzji o ich skorzystaniu - będzie wymagało złożenia:
- wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej,
- wniosku o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów,
- oświadczenia PIT-2,
- oświadczenia podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi na powrót,
- oświadczenia podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla rodzin 4+,
- oświadczenia podatnika o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla pracujących emerytów
- oświadczenia podatnika o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem.

Informacja oraz wzory dokumentów

informacja dla pracowników pdpsp w płazie
wzór nr 1 - wniosek - ulga dla klasy średniej
wzór nr 2 - wniosek - KUP
wzór nr 3 - oświadczenie - ulga na powrót
wzór nr 4 - oświadczenie - rodzina 4+
wzór nr 5 - oświadczenie - pracujący emeryt
wzór nr 6 - oświadczenie - opodatkowanie wspólnie z małżonkiem