-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się coraz częstszych przypadków zakażeń grypą, grypopochodnymi oraz SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o wcześniejszy kontakt oraz zabieranie maseczek. Odwiedziny skrócone są do 30 minut.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

Zamówienia publiczne / zapytania ofertowe


Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla celów opałowych do obiektów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie na 2024 rok.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty TUTAJ

Informacja z otwarcia ofert TUTAJ

Informacja o środkach przeznaczonych na realizację postępowania TUTAJ

UWAGA - nastąpiła zmiana treści ogłoszenia

Odpowiedzi / wyjaśnienia na zapytania

Nastąpiła zmiana treści Załącznika Nr 2 do SWZ
Nastąpiła zmiana treści Załącznika Nr 3a do SWZ

Odpowiedzi i powyższe zmiany znajdują się TUTAJ

 


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zadanie pn.: „Dostawa artykułów spożywczych, słodyczy dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie”.

Zaproszenie do złożenia oferty
Artykuły spożywcze, słodycze - zestawienie
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie
Formularz ofertowy
Wzór umowy


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zadanie pn.: „Dostawa drobiu, mięsa, wędlin dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie”.

Zaproszenie do złożenia oferty
Drób, mięso, wędliny - zestawienie
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie
Formularz ofertowy
Wzór umowy


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zadanie pn.: „Dostawa nabiału dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie”.

Zaproszenie do złożenia oferty
Nabiał - zestawienie
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie
Formularz ofertowy
Wzór umowy


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zadanie pn.: „Dostawa owoców, warzyw, ziemniaków dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie”.

Zaproszenie do złożenia oferty
Owoce, warzywa, ziemniaki - zestawienie
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie
Formularz ofertowy
Wzór umowy


Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia

 

UWAGA

Odpowiedzi / wyjaśnienia na zapytania
Nastąpiła zmiana treści SWZ
Nastąpiła zmiana treści ogłoszenia
Nastąpiła zmiana treści Załącznika Nr 1 do SWZ
Nastąpiła zmiana treści Załącznika Nr 3a do SWZ

Odpowiedzi i powyższe zmiany znajdują się TUTAJ

 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla celów opałowych do obiektów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie na 2023 rok.


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zadanie pn.: „Ochrona obiektów i mienia Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie przy ul. Wiosny Ludów 4 całorocznie w godzinach ustalonych przez obie strony, nie więcej niż 8 godzin na dobę.”

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Klauzula dla kontrahentów


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zadanie pn.: „Dostawa owoców, warzyw, ziemniaków dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie”.

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - oświadczenie
Załącznik Nr 3 - zestawienie
Klauzula dla kontrahentów


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zadanie pn.: „Dostawa nabiału dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie”.

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - oświadczenie
Załącznik Nr 3 - zestawienie
Klauzula dla kontrahentów


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zadanie pn.: „Dostawa drobiu, mięsa, wędlin dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie”.

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - oświadczenie
Załącznik Nr 3 - zestawienie
Klauzula dla kontrahentów


Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zadanie pn.: „Dostawa artykułów spożywczych, słodyczy dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie”.

Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - oświadczenie
Załącznik Nr 3 - zestawienie
Klauzula dla kontrahentów


Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla celów opałowych do obiektów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie

Informacja z otarcia ofert

Informacja o kwocie


Więcej informacji - TUTAJ