-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WYNIKI NABORU

W wyniku naboru na wolne stanowiska obsługi w Dziale Administracyjno-Gospodarczym oraz w Dziale Opiekuńczo-Terapeutycznym PDPS w Płazie, przeprowadzonego w dniach 09.11.2023 r. – 10.11.2023 r. do zatrudnienia wyłoniono:

1. Buchaniec Marlena
2. Grzywa Konstanty
3. Klimczak Agnieszka

Z upoważnienie Dyrektora
Anna Krzeczkowska
Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego


Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie poszukuje osób na stanowisko kierowcy.

Ogłoszenie o naborze


Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie z dnia 6 czerwca 2023 r. o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w wymiarze pełnego etatu – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie ul. Wiosny Ludów 4, 32 – 552 Płaza

Ogłoszenie o wyniku naboru

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie i formularz w wersji edytowalnej


Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie poszukuje osób na stanowisko Opiekun / Opiekun medyczny

Ogłoszenie o naborze


Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie z dnia 23 maja 2023 r. o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w wymiarze pełnego etatu – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie ul. Wiosny Ludów 4, 32 – 552 Płaza

Ogłoszenie o wyniku naboru

-----------------------------------

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze - wersja edytowalna