-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się kolejnych przypadków zakażeń wirusem COVID w kraju, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o zabieranie maseczek. Dodatkowe zabezpieczenia będą obowiązywać od dnia 22 sierpnia 2022 r. Przed odwiedzinami prosimy o wcześniejszy kontakt.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Referacie Kadr i Płac w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie

Ogłoszenie Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie z dnia 9 lutego 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze pełnego etatu – Referent w Referacie Kadr i Płac w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie, ul. Wiosny Ludów 4, 32 – 552 Płaza

Więcej informacji - TUTAJ


OGŁOSZENIE O NABORZE

Informacja o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze kierownicze – Kierownik Zespołu w Dziale Opiekuńczo-Terapeutycznym w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie

Ogłoszenie Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie z dnia 9 listopada 2021 r. o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze kierownicze w wymiarze pełnego etatu – Kierownik Zespołu w Dziale Opiekuńczo - Terapeutycznym w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie ul. Wiosny Ludów 4, 32 – 552 Płaza

Więcej informacji - TUTAJ


OGŁOSZENIE O NABORZE

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Dziale Kadrowo - Płacowym w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie

Ogłoszenie Dyrektor Powiatowego  Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie z dnia 27 sierpnia 2021 r. o naborze  na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze pełnego etatu – Referent w Dziale Kadrowo-Płacowym w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie , ul. Wiosny Ludów 4, 32 – 552 Płaza

Więcej informacji - TUTAJ


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Kadrowo - Płacowym w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie

Ogłoszenie Dyrektor Powiatowego  Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie z dnia 8 czerwca 2021 r. o naborze  na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze pełnego etatu – Referent w Dziale Kadrowo-Płacowym w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie , ul. Wiosny Ludów 4, 32 – 552 Płaza

Więcej informacji - TUTAJ


OGŁOSZENIE O NABORZE

Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w wymiarze pełnego etatu - Główny Księgowy

Więcej informacji - TUTAJ

 

Ogłoszenie o wynikach naboru


WAŻNE !!!

 Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że obecna sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka. Nas także trapią niedobory produktów pierwszej potrzeby.
Postanowiliśmy przystąpić do systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/, który wspiera szpitale i DPS-y w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm.

Bardzo ważnym ogniwem wsparcia placówki przez darczyńców jest osoba Koordynatora lokalnego. To ktoś, kto jest łącznikiem między darczyńcami a placówką. Osoba taka organizuje zbiórki, zachęca do pomocy osoby prywatne i firmy, zbiera produkty i przekazuje je placówce w imieniu darczyńców. Takie rozwiązanie jest skuteczne i bezpieczne. Ten krótki materiał wideo dobrze tłumaczy rolę Koordynatora lokalnego w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl: https://youtu.be/nBA8os_7MyU

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wśród Państwa najbliższych nie ma osoby, która zechciałaby się podjąć roli Koordynatora lokalnego dla Naszej placówki. Bardzo pomogłoby nam to w zorganizowaniu efektywnego systemu wsparcia przez Darczyńców. Gdyby ktoś taki był, serdecznie prosimy o zgłoszenie się na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator
Zespół Wsparcie dla Szpitala wytłumaczy wtedy dokładnie, jak działa system.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na wsparcie,

Dyrektor PDPS w Płazie
Kazimiera Żmudzińska