-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

„Czerwony Kapturek”
Pani Janina Onyszkiewicz – Kierownik Działu Dziecięcego z Biblioteki Miejskiej w Chrzanowie zaproponowała naszym seniorkom podróż do krainy wspomnień z dzieciństwa. Lubiana i znana wszystkim bajka „Czerwony Kapturek” została przedstawiona przez biblioterapeutkę w formie małego, mieszczącego się na stoliczku teatrzyku. 

"W poszukiwaniu przygody"- zakończenie naboru.
Nabór uczestników do projektu dofinansowanego przez PFRON pt. "W poszukiwaniu przygody" został zakonczony.
Zaczęły się treningi w poszczególnych konkurencjach sportowych:
1. Rzut do tarczy
2. Skok w dal z miejsca
3. Boccia
4. Rzut w dal piłeczką tenisową
5. Odbijanie piłki plażawej
Mieszkańcy trenują wytrwale i dają z siebie wszystko aby wypaść jak najlepiej.

Życzymy powodzenia !!!

BLASK IKON  ciąg dalszy
W dniu 17 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia na których uczestnicy tworzyli swoje "dzieła sztuki"

 

 

"W poszukiwaniu przygody"
W dniach 5-6.06.2012 r. odbędzie się impreza sportowo-rekreacyjna pt. "W poszukiwaniu przygody". Jest to projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest dwudniowy, przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Będzie w nim uczestniczyło 35 osób.

BLASK IKON w naszym domu.
Ikona w dzisiejszych czasach jest obecna nie tylko w kościołach i kaplicach, ale także na wystawach, w publikacjach i w naszych mieszkaniach. Stała się wręcz modna, dlatego warto poznać bliżej jej historię i jak to przystało na nasz „artystyczny domek" - spróbować samodzielnie (ale pod czujnym okiem fachowca) wykonać piękne dzieło.

Głośne czytanie – nowa propozycja biblioterapii
Pani Jolanta Mazgaj – kierownik Biblioteki w Płazie, zaproponowała w ramach współpracy z DPS nową formę biblioterapii, która angażuje w projekt aż trzy podmioty: bibliotekę, szkołę i nasz Dom.


Wiosenne wyplatanie
Koszyczki, wianuszki, kompozycje przestrzenne - to efekt warsztatów, na których nasi mieszkańcy poznali tajniki wyplatania przedmiotów z wikliny, co jest w tradycji rzemiosła (już zanikającego) w okolicznych miejscowościach.

Wspólne poszukiwanie wiosny...
Impreza plenerowa „Wiosna, ach to ty...” już za nami. To była kolejna okazja do wspaniałej, wspólnej zabawy z zaproszonymi gośćmi z chrzanowskiego Caritas, DPS z Wadowic oraz SOSW z Chrzanowa. Imprezę otworzyła uroczyście Pani Dyrektor Kazimiera Żmudzińska i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Tadeusz Szybalski.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE 2012
Z okazji Świąt Wielkanocnych Dyrektor oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej składają wszystkim życzenia wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil, serdecznych spotkań rodzinnych przy świątecznym stole, przyjaznych rozmów, miłych gestów oraz wszelkiej pomyślności.


"Wiosna, ach to ty"
Dnia 24 kwietnia 2012 roku o godzinie 10:00 odbędzie się impreza integracyjno - sportowa "W poszukiwaniu wiosny".
Patronat medialny nad imprezą obejmie gazeta "Przełom", która ufunduje również gadżety dla poszczególnych drużyn biorących udział w imprezie, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Treningi idą pełną parą a każdy KTO SIĘ Z NAMI BAWIĆ BĘDZIE TEN MISTRZOSTWO WNET ZDOBĘDZIE.


Ruszy kolejny etap renowacji elewacji Pałacu
XVIII –wieczny Pałac Starzeńskich, obecnie siedziba Domu Pomocy Społecznej powoli odzyskuje swą dawną świetność. W bieżącym roku, decyzją  Sejmiku Województwa Małopolskiego została przyznana dotacja w wysokości 20 000 zł na realizację zadania pn. „Płaza, XVIII- wieczny Pałac Starzeńskich: renowacja elewacji (kontynuacja) dawnego Pałacu Starzeńskich, obecnie Domu Pomocy Społecznej”. To już  kolejna dotacja przyznana na ten cel z Województwa Małopolskiego. W  roku 2011 otrzymaliśmy 50.000,-zł.  Kontynuacja prac  konserwatorskich elewacji obejmie renowację ścian od strony północnej tj.
- basztę od strony zachodniej,
- ryzalit środkowy