-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

Dzień matkiJest taki dzień w roku, kiedy nasze serca biją dla tej jednej, jedynej.... Mamo, kocham Cię

majówka w PDPSI doczekaliśmy naszej tradycyjnej, kolejnej Majówki. Piękny występ artystyczny, warsztaty artystyczne, energetyczna zabawa taneczna i .... smakowite pieczone ziemniaczki.

zabawa taneczna w domu pomocy społecznej w płazieW świetlicy pałacowej naszego domu odbyły się rozgrywki Boule połączone z zajęciami plastycznymi.

piknik muzyczny w TrzebiniiKolejny Ogólnopolski Piknik Muzyczny w Trzebini tradycyjnie powitał uczestników majowym deszczem. Ale jak zwykle nie przeszkodziło to świetnej zabawie. Brawo WTZ Trzebinia.

pozimowy rozruch - mieszkańcy przed pałacemW tym roku cykliczna zimowa impreza sportowo - rekreacyjna zorganizowana przez terapeutki p. Martę i p. Paulinę odbyła się pod nazwą "Pozimowy rozruch".

pracownia plastycznaWiosenne ożywienie sięga zenitu. Słońce zachęca do prac ogrodowych, a szeroko otwarte okna wpuszczają dobrą energię do pracowni. Działamy! Brawo My.

Nasza placówka realizuje kolejny grant w ramach projektu pn. Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19
Celem grantu jest organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 .
Wartość grantu wynosi 35 575,00zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Okres realizacji grantu: od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
W wyniku realizacji grantu Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w  Płazie uzyska następujące efekty:
- objęto wsparciem w postaci nagród za okres 1 miesiąca 38 pracowników  świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające

wiosenna gimnastyka z kijkamiNasze drugie spotkanie ze słuchaczami UTW z Chrzanowa to potwierdzenie tego, że naprawdę coś zaiskrzyło między nami.

zabawy andrzejkoweW Pałacowej świetlicy się zebraliśmy, na zabawę nadszedł czas i szał wróżb ogarnął nas. A to wszystko zadziało się 30 listopada. Terapeutki w pięknie udekorowanej świetlicy przygotowały dla uczestników wróżby Andrzejkowe

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie jest placówką stałego pobytu dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych, świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające.

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: pielęgniarka

panie w pracowni plastycznejAby zajęcia nie były monotonne i nudne tym razem w pracowni rzemiosł różnych zostały wykorzystane umiejętności krawieckie naszych mieszkanek:).