-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

W związku ze stabilną sytuacją na naszym terenie związaną z epidemią koronowirusa  oraz wysokim stopniem realizacji szczepień w naszej placówce, informujemy iż wznawiamy urlopowanie naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne wraz z udzieleniem szczegółowych informacji:
Od 7 czerwca 2021 r.    tel. 788 665 332,  609 888 631
Urlopowanie od dnia 15 czerwca 2021r.

Wznowienie odwiedzin mieszkańców PDPS w Płazie

W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa informujemy, iż wznawiamy odwiedziny naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne: od 1 maja 2021 r.    tel. 788 665 332609 888 631

Odwiedziny: od 4 maja 2021 r.


•    Dla mieszkańców mogących się poruszać, odwiedziny będą mogły odbywać się w:

- poniedziałki w godzinach od 7:00 do 16:00,

- wtorek - piątek w godzinach 7:00 do 15:00


•    Dla mieszkańców leżących  kontakt z najbliższymi zapewniony będzie na dotychczasowych warunkach tj. poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym lub pracownikiem zespołu opiekuńczo - terapeutycznego oraz poprzez skype. W szczególnych sytuacjach będzie możliwy kontakt osobisty gdzie osoba odwiedzającą będzie stosowała się do reżimu sanitarnego, zabezpieczona w środki ochrony osobistej tj. maseczka.
•    W celu zapewnienia środków bezpieczeństwa sanitarnego odwiedzającym zapewnimy płyn do dezynfekcji rąk, po każdorazowych odwiedzinach pomieszczenie zostanie poddane dezynfekcji i naświetlaniu lampą bakteriobójczą/wirusobójczą. Stosowanie środków do dezynfekcji oraz lampy bakteriobójczej/wirusobójczej będzie zgodnie z zaleceniami producentów. Wyposażenie pokoju gościnnego ograniczone zostanie do minimum tj. stół, krzesła z powierzchnią nadająca się do dezynfekcji.
•    Osoby deklarujące odwiedziny zobowiązane będą do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty i zabezpieczenia się w maseczki ochronne.

Przed wejściem na teren Domu z odwiedzającym zostanie przeprowadzona rozmowa przez pracownika do tego upoważnionego. Podczas rozmowy  zostaną zebrane dane zgodnie z załącznikiem nr 1 - oświadczenie/ankieta o stanie zdrowia osoby odwiedzającej mieszkańca PDPS w Płazie oraz zostanie dokonany pomiar temperatury. Osoba odwiedzająca będzie zobligowana do potwierdzenia pisemnego podanych informacji.

Numer telefonu  kontaktu w celu ustalenia terminu odwiedzin:
788 665 332
609 888 631
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

 

UWAGA

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.


Miejscowość Płaza, położona w zachodniej części województwa małopolskiego, w dogodny sposób skomunikowana jest z Chrzanowem oraz sąsiednimi gminami - Babice i Alwernia. Pozwala to na dobre połączenie komunikacyjne z najbliższymi większymi ośrodkami miejskimi, tzn. z Krakowem (ok. 45 km) i Katowicami (ok 40 km). Teren samego Powiatowego Domu Pomocy Społecznej położony jest zaledwie kilkaset metrów od centrum miejscowości i głównego ciągu komunikacyjnego, gdzie zlokalizowane są przystanki autobusowe, sklepy, apteka, urząd pocztowy, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, ośrodek zdrowia i kościół parafialny, dzięki czemu mieszkańcy Domu mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej. Rozległy teren należącego do PDPS zespołu pałacowo-parkowego otoczony jest zabytkowym murem, co zapewnia mieszkańcom poczucie prywatności, spokoju i bezpieczeństwa. W jego obrębie znajdują się przystosowane dla potrzeb mieszkańców budynki, którymi są:

- dawny pałac rodziny Starzeńskich – budynek „A” administracyjno-biurowy
Pałac to najstarszy, zabytkowy budynek należący do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie. Obecnie jego wnętrza zaaranżowane zostały dla potrzeb mieszkańców i kadry pracowniczej, zaś całość podzielona została na części administracyjno-biurową i terapeutyczną. Na parterze budynku znajdują się: świetlica, która w porze posiłków wykorzystywana jest również jako jadalnia, kawiarenka, pracownie terapeutyczne, pomieszczenia do przygotowania i wydawania posiłków z zapleczem kuchennym oraz przeznaczone dla mieszkańców pomieszczenia sanitarne. W zachodniej części parteru usytuowane zostały pomieszczenia administracyjno-biurowe. Na pierwszym piętrze pałacu znajdują się pomieszczenia, które w czasie pandemii przystosowane zostały na pokoje kwarantanny/izolacji dla mieszkańców/pracowników. Docelowo pierwsze piętro wykorzystane będzie na pomieszczenia administracyjno-biurowe. Drugie piętro zajmują  pomieszczenia terapii zajęciowej oraz  pokój doraźnej pomocy. Na najwyższym, trzecim piętrze budynku, zlokalizowana jest pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, gdzie prowadzone są warsztaty informatyczne dla mieszkańców PDPS. W pomieszczeniach suteryn pałacu znajduje się kuchnia oraz pomieszczenia magazynowo - gospodarcze, a w dalszej części pracownia terapii gipsowej oraz palarnia. Całość wnętrz przystosowana została dla potrzeb osób chorych i niepełnosprawnych, budynek wyposażony jest w windę.  

- budynek „B” mieszkalny
Budynek „B” wybudowano i oddano do użytku na początku lat  osiemdziesiątych, dlatego też w swym pierwotnym wyglądzie i wyposażeniu nie spełniał wymagań aktualnie stawianych budynkom przeznaczonym na użyteczność Domów Pomocy Społecznej. Obecnie, dzięki intensywnej modernizacji jego standard został znacząco podniesiony, całość została przystosowana do potrzeb osób chorych i niepełnosprawnych oraz kadry pracowniczej. Na parterze budynku znajdują się m.in. pomieszczenia oddziału psycho-geriatrycznego (pokoje mieszkalne, łazienki, świetlica), szatnia pracowników, mieszkańców, pokój socjalny.
Na pierwszym i drugim piętrze budynku „B” znajdują się pokoje mieszkalne z zapleczem bytowym oraz pokój pobytu dziennego i pokój odwiedzin. Podobnie jak w pałacu, w budynku  znajduje się winda, która stanowi nieocenioną pomoc w życiu codziennym mieszkańców. Przed wejściem do budynku rośnie piękny, kilkuset letni buk, w którego cieniu mieszkańcy lubią odpoczywać w czasie upalnych, letnich dni.

- budynek mieszkalny „C”.
Budynek „C” to najnowszy obiekt mieszkalny Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie. Wybudowany w latach 1994 – 1997 jest jednopiętrowym budynkiem dobrze przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych – w jego obrębie wybudowano podjazd zaś klatki schodowe wyposażone są automatyczne platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parterze  budynku „C” znajdują się dobrze wyposażone pokoje mieszkalne z zapleczem bytowym dla mieszkańców, pokój dziennego pobytu z małym zapleczem kuchennym oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników. W dalszej części zlokalizowana jest kaplica, gdzie odprawiane są Msze św. dla mieszkańców. W zachodniej części znajduje się oddana do użytku w 2016 r.  najnowocześniejsza w Polsce, doskonale wyposażona Sala Doświadczenia Świata. Na pierwszym piętrze usytuowane są pokoje mieszkalne z zapleczem bytowym oraz pokój gościnny przeznaczony do przyjmowania osób odwiedzających mieszkańców. W budynku znajduje się również kotłownia ogrzewania centralnego, pomieszczenia konserwatorskie oraz główna pralnia z suszarnią, gdzie odbywają się także warsztaty terapii zajęciowej dla mieszkańców.

 

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW

Wszystkie budynki mieszkalne Domu są wyposażone w:
- centralne ogrzewanie z możliwością regulowania temperatury w poszczególnych pomieszczeniach,
- urządzenia ułatwiające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
- bieżącą ciepłą i zimną wodę,
- system monitorujący,
- system pożarowo - alarmowy,
- system przyzywowo - alarmowy.

Pokoje mieszkalne wyposażone są w:
- łóżka lub tapczany stosownie do potrzeb mieszkańców,
- szafki nocne,
- stoły i krzesła, szafy odzieżowe.

Mieszkaniec posiada możliwość wyposażenia pokoju we własny sprzęt, na przykład: meble, telewizor, radio, itp. Odpowiedni, estetyczny wystrój wnętrz stwarza mieszkańcom domową, rodzinną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa i spokoju.