-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się coraz częstszych przypadków zakażeń grypą, grypopochodnymi oraz SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o wcześniejszy kontakt oraz zabieranie maseczek. Odwiedziny skrócone są do 30 minut.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

VIII DOMEK ARTYSTÓW WSZELAKICH
Dnia 01.07.2015r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie odbyła się konferencja pn. "RUCH- RADOŚĆ – REHABILITACJA” w ramach VIII Festiwalu Osób Niepełnosprawnych Domek Artystów Wszelakich. Konferencja skierowana była do kadry kierowniczej Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej.
W części wykładowej zostały przedstawione następujące tematy:
1) Prawa mieszkańca DPS
2) Terapia zajęciowa w psychiatrii- nowe wyzwania
3) Współpraca transgraniczna polsko- słowacka – doświadczenia
4) Radość w pracy z mieszkańcem
5) Promocja działań podejmowanych przez ROPS w Krakowie
Uczestnicy konferencji wzięli udział w 3 warsztatach :
1) Rehabilitacja dźwiękiem
2) Rehabilitacja ruchem
3) Jak odbudować więzi z rodziną
Patronat honorowy nad konferencją objęła Pani Prof. dr hab. Anna Marchewka-Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w Krakowie.
W konferencji uczestniczyło 90 osób. Oznacza to, że z każdym rokiem cieszy się większym zainteresowaniem. Wszystkich chętnych zapraszamy za rok!