-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się kolejnych przypadków zakażeń wirusem COVID w kraju, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o zabieranie maseczek. Dodatkowe zabezpieczenia będą obowiązywać od dnia 22 sierpnia 2022 r. Przed odwiedzinami prosimy o wcześniejszy kontakt.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

„DOMEK ARTYSTÓW WSZELAKICH 2011”
W Kolejny, IV Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich” Płaza – Chrzanów 2011 już za nami.
Były to dwa niezapomniane dni. Dni, które pokazały jak osoby niepełnosprawne potrafią się bawić. Pierwszy dzień Festiwalu odbył się na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Płazie, gdzie Dom Pomocy Społecznej ma swoja siedzibę. Zaczęliśmy o godzinie 11:00 od przywitania gości. Wśród nich byli: Wicestarosta Chrzanowski pani Maria Siuda, członek Rady Powiatu, sołtys Płazy pan Leszek Kowalski, pan Mariusz Fedak z Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i wielu, wielu innych przyjaciół osób niepełnosprawnych. Otwarcia Festiwalu dokonał pan Leszek Kowalski – członek Rady Powiatu. Jako pierwszy wystąpił zespół Domu Pomocy Społecznej z Płazy „Sarabanda”. Następnie wystąpiła grupa teatralna „Puchatki” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzanowie a po nich soliści ze Świetlicy Terapeutycznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej z Chrzanowa. Gośćmi specjalnymi pierwszego dnia Festiwalu byli komisarze W-11 pani Anna Palka i pan Rafał Kopacz. Komisarze odpowiadali na pytania uczestników i opowiadali o pracy na planie filmowym. Oczywiście wspólnym zdjęciom i autografom nie było końca. Jako, że festiwal nosi nazwę „Domek Artystów Wszelakich” do pracy wzięli się specjaliści od malowania (różnymi technikami), szydełkowania, wyszywania i wykonywania biżuterii. Wszystkie powstałe prace były niepowtarzalne. Na koniec pierwszego dnia Festiwalu odbyła się wspólna zabawa taneczna, którą muzycznie oprawił przyjaciel Festiwalu zespół „DAMA-X”
Drugi dzień Festiwalu odbył się w MOKSiR Chrzanów. Na deskach chrzanowskiego Domu Kultury wystąpiły zespoły: „Tacy sami” z DPS Wadowice, grupa „Puchatek” z ŚDS Chrzanów, zespół teatralny „Kromka” z WTZ Trzebinia, Teatr „Pociechy Brata Alberta” z Ojcowa, zespół „Słoneczni” z DPS Mysłowice, , zespół taneczno - muzyczny „Perełki” z chrzanowskich WTZ, zespół muzyczny „Wesoła Kapela” z WTZ Libiąż, oraz silna grupa artystów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Chrzanowa, na koniec wystąpił zespół „Sarabanda” z DPS Płaza.
Na zakończenie Festiwalu wystąpiła gościnnie pani Agata Wyszyńska – uczestniczka zwycięskiej grupy Piotra Kupichy z programu „Bitwa na głosy”, dwukrotna laureatka „Szansy na sukces”. Występ był bardzo dynamiczny i porywający uczestników do tańca pod sceną. Po występie ustawiła się długa kolejka fanów do wspólnej fotografii i autografu. Przez dwa dni Festiwalu czynna była galeria prac podopiecznych z różnych ośrodków terapeutycznych a wśród nich prace ze Świetlicy Terapeutycznej z Chrzanowa, ŚDS Viribus Unite z Babic, DPS Płaza i WTZ Chrzanów. Wszystkie zespoły zostały nagrodzone dzięki nagrodom zakupionym przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Warto jeszcze wspomnieć o Konferencji, która była częścią Festiwalu i odbyła się 8 czerwca w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Socjalnej w Krakowie odbyły się bardzo ciekawe i merytoryczne wystąpienia. Konferencję ze swoimi prelekcjami zaszczycili: Wioletta Wilimska dyr. ROPS Kraków, Rafał Barański, dr Małgorzata Lewicka – Zelent, Kamila Bandurska, Marcin Stolarski, dr Małgorzata Duda. Konferencja nosiła tytuł: „Dom Pomocy Społecznej – bliżej domu czy instytucji”

Szybko zleciały dwa dni Festiwalu „Domek Artystów Wszelakich” ale pozostaną nam w pamięci uśmiechnięte buzie naszych niepełnosprawnych artystów.
Dziękujemy wszystkim gościom, którzy sprawili nam ogromną radość swoja obecnością,
dziękujemy pani Annie Dymnej która wraz ze swoją Fundacją „Mimo Wszystko” objęła honorowym patronatem naszą imprezę, dziękujemy Lokalnej Grupie Działania „ Partnerstwo na Jurze” która pierwszy raz włączyła się do Festiwalu i jak zapewnia na pewno nie ostatni, dziękujemy również patronom medialnym: TVP Kraków,
Radio Kraków, Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej, Gazecie Krakowskiej, Tygodnikowi „Przełom”, dziękujemy wszystkim bez których impreza ta nie mogłaby się odbyć.
Do zobaczenia za rok!!!
Organizatorzy:
Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie
Współorganizator:
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.
Pieniążki z PFRON pozyskaliśmy dzięki PCPR w Chrzanowie
Sponsorzy:
Berner Polska sp. z o.o.
Omega – Art Olkusz
Hurtownia spożywcza Astir
Hurtownia napojów ul. Oświęcimska Chrzanów

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej pani Kazimiera Żmudzińska, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie pan Łukasz Halbina składają podziękowania wszystkim zaangażowanym w zorganizowaniu Festiwalu.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Starostwa Powiatowego w Chrzanowie

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ