-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się kolejnych przypadków zakażeń wirusem COVID w kraju, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o zabieranie maseczek. Dodatkowe zabezpieczenia będą obowiązywać od dnia 22 sierpnia 2022 r. Przed odwiedzinami prosimy o wcześniejszy kontakt.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

„Domek Artystów Wszelakich” Płaza – Chrzanów 2010
Kolejny, III Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich” Płaza – Chrzanów 2010 już za nami.
Były to dwa niezapomniane dni. Dni, które pokazały jak osoby niepełnosprawne potrafią się bawić. Pierwszy dzień Festiwalu odbył się na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Płazie , gdzie Dom Pomocy Społecznej ma swoja siedzibę. Zaczęliśmy o godzinie 11:00 od przywitania gości. Wśród nich byli: Poseł ziemi chrzanowskiej pan Tadeusz Arkit, Starosta Chrzanowski pan Janusz Szczęśniak, Wicestarosta pan Adam Potocki, Wiceburmistrz Chrzanowa pan Stanisław Dusza, Sekretarz Gminy Chrzanów pani Aldona Komorowska, Zbigniew Kozub – Dyrektor PCPR i wielu, wielu innych przyjaciół osób niepełnosprawnych. Otwarcia Festiwalu dokonali pan Janusz Szczęśniak – Starosta Chrzanowski i pan Adam Potocki. Jako pierwszy wystąpił zespół Domu Pomocy Społecznej z Płazy „Sarabanda” z dwoma skeczami. Następnie wystąpiła grupa teatralna „Puchatki” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzanowie a po nich soliści ze Świetlicy Terapeutycznej i Warsztatu Terapii Zajęciowej z Chrzanowa. Jako, że festiwal nosi nazwę „Domek Artystów Wszelakich” do pracy wzięli się specjaliści od malowania (różnymi technikami), szydełkowania, wyszywania i wykonywania biżuterii. Wszystkie powstałe prace były niepowtarzalne. Ogromną radość sprawili nam przedstawiciele lokalnych władz, którzy z ochotą tworzyli piękne prace plastyczne. Na koniec pierwszego dnia Festiwalu odbyła się wspólna zabawa taneczna, którą muzycznie oprawił zespół „DAMA-X”
Drugi dzień Festiwalu odbył się w MOKSiR Chrzanów. Na deskach chrzanowskiego Domu Kultury wystąpiły zespoły: „Tacy sami” z DPS Wadowice, grupa „Puchatek” z ŚDS Chrzanów, zespół muzyczny „The Best” z WTZ Trzebinia, Teatr „Radwanek” z Radwanowic, zespół „Słoneczni” z DPS Mysłowice, zespół taneczny „Delfinki” z DPS Sióstr Nazaretanek z Wadowic, zespół teatralny „Perełki” z chrzanowskich WTZ, zespół teatralny „Żółta ciżemka” z WTZ Chełmek oraz bardzo silna grupa artystów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Chrzanowa, na koniec wystąpił zespół „Sarabanda” z DPS Płaza.
Na zakończenie Festiwalu wystąpił Teatr Ludowy „Tradycja” z Okleśnej z przedstawieniem pt.”Jak w bajce” oraz gościnnie pani Marta Bizoń – artystka krakowska która oczarowała nas recitalem ze swojej płyty pt. „Neapol”. Przez dwa dni Festiwalu czynna była galeria prac podopiecznych z różnych ośrodków terapeutycznych a wśród nich prace ze Świetlicy Terapeutycznej z Chrzanowa, ŚDS Viribus Unitis z Babic, DPS Płaza i WTZ Chrzanów. Wszystkie zespoły zostały nagrodzone dzięki nagrodom zakupionym przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie i Dyrektora Elektrowni „Siersza” pana Stanisława Gołębia.
Warto jeszcze wspomnieć o Konferencji, która była częścią Festiwalu i odbyła się 16 czerwca w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Socjalnej w Krakowie odbyły się bardzo ciekawe i merytoryczne wystąpienia. Konferencję ze swoimi prelekcjami zaszczycili: Wioletta Wilimska dyr. ROPS Kraków, Kazimiera Żmudzińska dyr. DPS Płaza, Ryszard Jaworski dyr. DPS Kraków, Marcin Podbielski z Urzędu Wojewódzkiego, dr Ewa Dyduch Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, Dorota Prysak doktorantka UP w Krakowie. Gościem specjalnym konferencji był Jasiek Mela.
Szybko zleciały dwa dni Festiwalu „Domek Artystów Wszelakich” ale pozostaną nam w pamięci uśmiechnięte buzie naszych niepełnosprawnych artystów.
Dziękujemy wszystkim gościom, którzy sprawili nam ogromną radość swoja obecnością,
dziękujemy pani Annie Dymnej która wraz ze swoją Fundacją „Mimo Wszystko” objęła honorowym patronatem naszą imprezę, dziękujemy patronom medialnym: TVP Kraków,
Radio Kraków, Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej, Gazecie Krakowskiej, Tygodnikowi „Przełom”, dziękujemy wszystkim bez których impreza ta nie mogłaby się odbyć.
Do zobaczenia za rok!!!
Organizatorzy:
Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie
Współorganizator:
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.
Pieniążki z PFRON pozyskaliśmy dzięki PCPR w Chrzanowie
Sponsorzy:
Berner Polska sp. z o.o.
Omega – Art Olkusz
Pani Kazimiera Żmudzińska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Płazie składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które brały udział w organizacji Festiwalu.

ZAPRASZAMY DO  FOTOGALERII