-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się coraz częstszych przypadków zakażeń grypą, grypopochodnymi oraz SARS-CoV-2, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o wcześniejszy kontakt oraz zabieranie maseczek. Odwiedziny skrócone są do 30 minut.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

Czy spotkałeś kiedyś człowieka takiego, jakim on jest naprawdę? Człowieka bez gadżetów, bez chęci posiadania, bez możliwości zdobywania, bez potrzeby prezentowania się. Czy zastanawiałeś się, co czyni z osoby o niskiej inteligencji i o ograniczonych zdolnościach poznawczych wartościową osobę? Jak wygląda świat osoby, która nie ma możliwości dokonania zmiany?
Zapraszamy na spotkania z prawdziwymi ludźmi i odkrycia ich indywidualności i autentyczności.
Dom Pomocy Społecznej w Płazie zaprasza nas na cykl plenerów i spotkań z mieszkańcami, które zakończą się na początku 2014 roku wystawą naszych prac fotograficznych.
Więcej informacji TUTAJ