-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA !!!

Teren Domu Pomocy Społecznej (park, ścieżka ekologiczna, kuźnia) są otwarte dla osób zwiedzających. Jednakże uprasza się o zgłaszanie swojego wejścia na teren DPS-u obsłudze domu.

 

KUŹNIA


Kuźnia odrestaurowana w 2003 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie. Czynne palenisko. W dalszym ciągu gromadzone są eksponaty. Możliwość zwiedzania po uprzednim kontakcie telefonicznym.


 

TULIPANOWIEC - Znajdź go w Naszym parku


TULIPANOWIEC AMERYKAŃSKI
[Liriodendron tulipifera]
Drzewo w swej ojczyźnie osiągające wysokość nawet do 60 m, u nas najstarsze okazy mają 20-25 m. Korona regularna, szeroka lub stożkowata (u młodych drzew). Pień pokryty głęboko bruzdowaną korą. Pączki spłaszczone, okryte 2 zrośniętymi ze sobą, muszlowatymi łuskami, które są przekształconymi przylistkami opadającymi po rozwinięciu liści w ciągu lata. Liście ustawione skrętolegle, ogonkowa, o bardzo charakterystycznej formie blaszki, niespotykanej u żadnych innych, uprawianych u nas drzew. Kwiaty również oryginalne, jakkolwiek mało widoczne wśród liści na wysokich zwykle drzewach, mają kształt podobny do tulipanów. Kwiat osadzony pojedynczo składa się z 3 zielonkawych, odstających działek kielicha i z 6 żółtawozielonych, wyprostowanych płatków, na wierzchołkach odgiętych na zewnątrz, z pomarańczowoceglastymi plamami w pobliżu nasady, tworzącymi wokół kwiatu szeroką wstęgę.
Występuje w południowo-wschodniej Ameryce Północnej od Massachusetts i Wisconsin, na południe po Florydę i Missisipi. Rośnie w dolinach rzek i na wilgotnych skłonach gór, wchodząc w skład wielogatunkowych lasów liściastych.
Tulipanowiec był jednym z pierwszych drzew północnoamerykańskich przywiezionych do Europy (1663r.). Ze względu na oryginalne liście i kwiaty szybko rozpowszechnił się w parkach, głównie zachodniej i środkowej Europie, lecz także południowo-wschodniej (Ukraina). W Polsce spotykany w wielu starych parkach, często w postaci okazałych drzew o wysokich, gładkich pniach lub nisko rozgałęzionych przy ziemi.
Tulipanowiec jest drzewem do dużych parków miejskich. Najpiękniej wyglądają drzewa posadzone na dużych trawnikach, z nisko ugałęzioną, szeroką koroną. Jest to jedno z najoryginalniejszych drzew uprawianych w naszych parkach.


 

ŚCIEŻKA EDUKACYJNO - EKOLOGICZNO - ZDROWOTNA


Wspaniałe miejsce na relaks zaprojektowane przez pracowników Domu Pomocy Społecznej. Realizowana w kilku etapach również przy pomocy Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej. Szlaki kwiatowe i krzewy to naturalna bioenergoterapia, działa skutecznie i nic nie kosztuje.