-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

W związku ze stabilną sytuacją na naszym terenie związaną z epidemią koronowirusa  oraz wysokim stopniem realizacji szczepień w naszej placówce, informujemy iż wznawiamy urlopowanie naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne wraz z udzieleniem szczegółowych informacji:
Od 7 czerwca 2021 r.    tel. 788 665 332,  609 888 631
Urlopowanie od dnia 15 czerwca 2021r.

Wznowienie odwiedzin mieszkańców PDPS w Płazie

W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa informujemy, iż wznawiamy odwiedziny naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne: od 1 maja 2021 r.    tel. 788 665 332609 888 631

Odwiedziny: od 4 maja 2021 r.


•    Dla mieszkańców mogących się poruszać, odwiedziny będą mogły odbywać się w:

- poniedziałki w godzinach od 7:00 do 16:00,

- wtorek - piątek w godzinach 7:00 do 15:00


•    Dla mieszkańców leżących  kontakt z najbliższymi zapewniony będzie na dotychczasowych warunkach tj. poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym lub pracownikiem zespołu opiekuńczo - terapeutycznego oraz poprzez skype. W szczególnych sytuacjach będzie możliwy kontakt osobisty gdzie osoba odwiedzającą będzie stosowała się do reżimu sanitarnego, zabezpieczona w środki ochrony osobistej tj. maseczka.
•    W celu zapewnienia środków bezpieczeństwa sanitarnego odwiedzającym zapewnimy płyn do dezynfekcji rąk, po każdorazowych odwiedzinach pomieszczenie zostanie poddane dezynfekcji i naświetlaniu lampą bakteriobójczą/wirusobójczą. Stosowanie środków do dezynfekcji oraz lampy bakteriobójczej/wirusobójczej będzie zgodnie z zaleceniami producentów. Wyposażenie pokoju gościnnego ograniczone zostanie do minimum tj. stół, krzesła z powierzchnią nadająca się do dezynfekcji.
•    Osoby deklarujące odwiedziny zobowiązane będą do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty i zabezpieczenia się w maseczki ochronne.

Przed wejściem na teren Domu z odwiedzającym zostanie przeprowadzona rozmowa przez pracownika do tego upoważnionego. Podczas rozmowy  zostaną zebrane dane zgodnie z załącznikiem nr 1 - oświadczenie/ankieta o stanie zdrowia osoby odwiedzającej mieszkańca PDPS w Płazie oraz zostanie dokonany pomiar temperatury. Osoba odwiedzająca będzie zobligowana do potwierdzenia pisemnego podanych informacji.

Numer telefonu  kontaktu w celu ustalenia terminu odwiedzin:
788 665 332
609 888 631
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

 

UWAGA

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.


UWAGA !!!

Teren Domu Pomocy Społecznej (park, ścieżka ekologiczna, kuźnia) są otwarte dla osób zwiedzających. Jednakże uprasza się o zgłaszanie swojego wejścia na teren DPS-u obsłudze domu.

 

KUŹNIA


Kuźnia odrestaurowana w 2003 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie. Czynne palenisko. W dalszym ciągu gromadzone są eksponaty. Możliwość zwiedzania po uprzednim kontakcie telefonicznym.


 

TULIPANOWIEC - Znajdź go w Naszym parku


TULIPANOWIEC AMERYKAŃSKI
[Liriodendron tulipifera]
Drzewo w swej ojczyźnie osiągające wysokość nawet do 60 m, u nas najstarsze okazy mają 20-25 m. Korona regularna, szeroka lub stożkowata (u młodych drzew). Pień pokryty głęboko bruzdowaną korą. Pączki spłaszczone, okryte 2 zrośniętymi ze sobą, muszlowatymi łuskami, które są przekształconymi przylistkami opadającymi po rozwinięciu liści w ciągu lata. Liście ustawione skrętolegle, ogonkowa, o bardzo charakterystycznej formie blaszki, niespotykanej u żadnych innych, uprawianych u nas drzew. Kwiaty również oryginalne, jakkolwiek mało widoczne wśród liści na wysokich zwykle drzewach, mają kształt podobny do tulipanów. Kwiat osadzony pojedynczo składa się z 3 zielonkawych, odstających działek kielicha i z 6 żółtawozielonych, wyprostowanych płatków, na wierzchołkach odgiętych na zewnątrz, z pomarańczowoceglastymi plamami w pobliżu nasady, tworzącymi wokół kwiatu szeroką wstęgę.
Występuje w południowo-wschodniej Ameryce Północnej od Massachusetts i Wisconsin, na południe po Florydę i Missisipi. Rośnie w dolinach rzek i na wilgotnych skłonach gór, wchodząc w skład wielogatunkowych lasów liściastych.
Tulipanowiec był jednym z pierwszych drzew północnoamerykańskich przywiezionych do Europy (1663r.). Ze względu na oryginalne liście i kwiaty szybko rozpowszechnił się w parkach, głównie zachodniej i środkowej Europie, lecz także południowo-wschodniej (Ukraina). W Polsce spotykany w wielu starych parkach, często w postaci okazałych drzew o wysokich, gładkich pniach lub nisko rozgałęzionych przy ziemi.
Tulipanowiec jest drzewem do dużych parków miejskich. Najpiękniej wyglądają drzewa posadzone na dużych trawnikach, z nisko ugałęzioną, szeroką koroną. Jest to jedno z najoryginalniejszych drzew uprawianych w naszych parkach.


 

ŚCIEŻKA EDUKACYJNO - EKOLOGICZNO - ZDROWOTNA


Wspaniałe miejsce na relaks zaprojektowane przez pracowników Domu Pomocy Społecznej. Realizowana w kilku etapach również przy pomocy Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej. Szlaki kwiatowe i krzewy to naturalna bioenergoterapia, działa skutecznie i nic nie kosztuje.