-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E


Pałac to najstarszy, zabytkowy już budynek należący do Domu Pomocy Społecznej w Płazie. Obecnie jego wnętrza zaaranżowane zostały dla potrzeb mieszkańców i kadry pracowniczej, zaś całość podzielona została na części biurowo-administracyjną i mieszkalno-terapeutyczną. Na parterze budynku znajdują się: świetlica, która w porze posiłków wykorzystywana jest również jako jadalnia, pracownie terapeutyczne, pomieszczenie „wydawki” posiłków z zapleczem kuchennym oraz przeznaczone dla mieszkańców pomieszczenia sanitarne. W zachodniej części parteru usytuowane zostały pomieszczenia administracji biurowej. Na pierwszym piętrze pałacu znajdują się pokoje mieszkalne (dwu-, trzy- i czteroosobowe) wraz z zapleczem bytowym oraz pokój dzienny. Ponadto znajdują się tu również dyżurka pielęgniarska z gabinetem zabiegowym, gabinet lekarski i stomatologiczny. Drugie piętro pałacu to część mieszkalna z zapleczem bytowym. Na najwyższym, trzecim piętrze budynku, zlokalizowana jest obecnie pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, gdzie prowadzone są warsztaty informatyczne dla mieszkańców DPS. W pomieszczeniach suteryn pałacu znajduje się kuchnia oraz pomieszczenia magazynowo - gospodarcze, a w dalszej części pracownia terapii gipsowej. Całość wnętrz przystosowana została dla potrzeb osób chorych i niepełnosprawnych, budynek wyposażony jest w windę.  Ponieważ pałac stanowi zabytek cały czas podejmowane są starania i prace mające na celu poprawienie funkcjonalności budynku i dostosowanie go do standardów europejskich.