-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

W związku ze stabilną sytuacją na naszym terenie związaną z epidemią koronowirusa  oraz wysokim stopniem realizacji szczepień w naszej placówce, informujemy iż wznawiamy urlopowanie naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne wraz z udzieleniem szczegółowych informacji:
Od 7 czerwca 2021 r.    tel. 788 665 332,  609 888 631
Urlopowanie od dnia 15 czerwca 2021r.

Wznowienie odwiedzin mieszkańców PDPS w Płazie

W związku ze znoszeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa informujemy, iż wznawiamy odwiedziny naszych mieszkańców.

Umawianie telefoniczne: od 1 maja 2021 r.    tel. 788 665 332609 888 631

Odwiedziny: od 4 maja 2021 r.


•    Dla mieszkańców mogących się poruszać, odwiedziny będą mogły odbywać się w:

- poniedziałki w godzinach od 7:00 do 16:00,

- wtorek - piątek w godzinach 7:00 do 15:00


•    Dla mieszkańców leżących  kontakt z najbliższymi zapewniony będzie na dotychczasowych warunkach tj. poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym lub pracownikiem zespołu opiekuńczo - terapeutycznego oraz poprzez skype. W szczególnych sytuacjach będzie możliwy kontakt osobisty gdzie osoba odwiedzającą będzie stosowała się do reżimu sanitarnego, zabezpieczona w środki ochrony osobistej tj. maseczka.
•    W celu zapewnienia środków bezpieczeństwa sanitarnego odwiedzającym zapewnimy płyn do dezynfekcji rąk, po każdorazowych odwiedzinach pomieszczenie zostanie poddane dezynfekcji i naświetlaniu lampą bakteriobójczą/wirusobójczą. Stosowanie środków do dezynfekcji oraz lampy bakteriobójczej/wirusobójczej będzie zgodnie z zaleceniami producentów. Wyposażenie pokoju gościnnego ograniczone zostanie do minimum tj. stół, krzesła z powierzchnią nadająca się do dezynfekcji.
•    Osoby deklarujące odwiedziny zobowiązane będą do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty i zabezpieczenia się w maseczki ochronne.

Przed wejściem na teren Domu z odwiedzającym zostanie przeprowadzona rozmowa przez pracownika do tego upoważnionego. Podczas rozmowy  zostaną zebrane dane zgodnie z załącznikiem nr 1 - oświadczenie/ankieta o stanie zdrowia osoby odwiedzającej mieszkańca PDPS w Płazie oraz zostanie dokonany pomiar temperatury. Osoba odwiedzająca będzie zobligowana do potwierdzenia pisemnego podanych informacji.

Numer telefonu  kontaktu w celu ustalenia terminu odwiedzin:
788 665 332
609 888 631
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

 

UWAGA

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.Pałac to najstarszy, zabytkowy już budynek należący do Domu Pomocy Społecznej w Płazie. Obecnie jego wnętrza zaaranżowane zostały dla potrzeb mieszkańców i kadry pracowniczej, zaś całość podzielona została na części biurowo-administracyjną i mieszkalno-terapeutyczną. Na parterze budynku znajdują się: świetlica, która w porze posiłków wykorzystywana jest również jako jadalnia, pracownie terapeutyczne, pomieszczenie „wydawki” posiłków z zapleczem kuchennym oraz przeznaczone dla mieszkańców pomieszczenia sanitarne. W zachodniej części parteru usytuowane zostały pomieszczenia administracji biurowej. Na pierwszym piętrze pałacu znajdują się pokoje mieszkalne (dwu-, trzy- i czteroosobowe) wraz z zapleczem bytowym oraz pokój dzienny. Ponadto znajdują się tu również dyżurka pielęgniarska z gabinetem zabiegowym, gabinet lekarski i stomatologiczny. Drugie piętro pałacu to część mieszkalna z zapleczem bytowym. Na najwyższym, trzecim piętrze budynku, zlokalizowana jest obecnie pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, gdzie prowadzone są warsztaty informatyczne dla mieszkańców DPS. W pomieszczeniach suteryn pałacu znajduje się kuchnia oraz pomieszczenia magazynowo - gospodarcze, a w dalszej części pracownia terapii gipsowej. Całość wnętrz przystosowana została dla potrzeb osób chorych i niepełnosprawnych, budynek wyposażony jest w windę.  Ponieważ pałac stanowi zabytek cały czas podejmowane są starania i prace mające na celu poprawienie funkcjonalności budynku i dostosowanie go do standardów europejskich.