-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E


nasz pałacyk 2/2016     Nasz Pałacyk - Nasze Życie Nr 2/2016
  kwartalnik - nowiny z życia wspólnoty

nasz pałacyk 1/2016     Nasz Pałacyk - Nasze Życie Nr 1/2016
  kwartalnik - nowiny z życia wspólnoty