-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E


Budynek „C” to najnowszy obiekt mieszkalny Domu Pomocy Społecznej w Płazie. Wybudowany w latach 1994 – 1997 jest jednopiętrowym budynkiem dobrze przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych – w jego obrębie wybudowano podjazd zaś klatki schodowe wyposażone są automatyczne platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parterze  budynku „C” znajdują się dobrze wyposażone pokoje mieszkalne (dwu- i trzyosobowe) z zapleczem bytowym dla mieszkańców, pokój dziennego pobytu z małym zapleczem kuchennym oraz pomieszczenia socjalne dla personelu. W dalszej części zlokalizowane są: sala rehabilitacji ruchowej, gabinet masażu, gabinet zabiegowy, gabinet pedagogiczny oraz kaplica, gdzie odprawiane są Msze św. dla mieszkańców. W zachodniej części znajduje się oddana do użytku w 2016 r.  najnowocześniejsza w Polsce, doskonale wyposażona Sala Doświadczenia Świata. Na pierwszym piętrze usytuowane są pokoje mieszkalne (jedno-, dwu- i trzyosobowe) z zapleczem bytowym oraz pokój gościnny przeznaczony do przyjmowania osób odwiedzających mieszkańców. W budynku znajduje się również kotłownia ogrzewania centralnego, pomieszczenia konserwatorskie oraz główna pralnia z suszarnią i szwalnią, które równocześnie odbywają się także warsztaty terapii zajęciowej dla mieszkańców.