-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się kolejnych przypadków zakażeń wirusem COVID w kraju, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o zabieranie maseczek. Dodatkowe zabezpieczenia będą obowiązywać od dnia 22 sierpnia 2022 r. Przed odwiedzinami prosimy o wcześniejszy kontakt.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

VII Domek Artystów Wszelakich
W dniach 4,5,6 czerwca 2014 r. odbył się kolejny Festiwal Osób Niepełnosprawnych. Impreza jest współorganizowana przez : Starostę Chrzanowskiego, Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie i Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie. Honorowy patronat objął Pan Tadeusz Arkit – Poseł na Sejm RP, a honorowy patronat artystyczny po raz trzeci przyjęła Pani Monika Kuszyńska. Uczestnikami festiwalu byli podopieczni kilkunastu różnorodnych ośrodków z wielu miejscowości.
Pierwszy dzień poświęcony był konferencji z warsztatami, na temat  : Budowa kompetencji w realizacji zadań pomocy społecznej. W drugim dniu na scenie MOKSiR w Chrzanowie odbyły się  prezentacje artystyczne – część konkursowa. Trzeci dzień to plener artystyczny na terenie PDPS w Płazie. Tak zaplanowany festiwal dał możliwość zabawy i nauki, pozwolił na to, by zarówno podopieczni jak i pracownicy mogli znaleźć coś dla siebie, jednocześnie ciesząc się z całości jako wielkiego i ważnego spotkania integracyjnego.

List Pani Moniki Kuszyńskiej - honorowego patrona artystycznego festiwalu - LIST