-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się kolejnych przypadków zakażeń wirusem COVID w kraju, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o zabieranie maseczek. Dodatkowe zabezpieczenia będą obowiązywać od dnia 22 sierpnia 2022 r. Przed odwiedzinami prosimy o wcześniejszy kontakt.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

VI Festiwal Osób Niepełnosprawnych
19 czerwca 2013 rozpoczął się w DPS w Płazie kolejny Domek Artystów Wszelakich. Zawitało do nas wielu znamienitych gości, którzy reprezentowali szerokie grono współpracujących i zaprzyjaźnionych instytucji. Trzy dniowy Festiwal otworzyła Pani Dyrektor Kazimiera Żmudzińska wraz z Panem Leszkiem Kowalskim, który reprezentował Starostę Chrzanowskiego. Ważnym akcentem było odczytanie listu posła Tadeusza Arkita, który przyjął honorowy patronat nad imprezą oraz listu Pani Moniki Kuszyńskiej do artystów, która już po raz drugi objęła festiwal patronatem artystycznym. Pierwszy dzień Domku Artystów Wszelakich to plener artystyczny. Dla uczestników przygotowano ciekawe warsztaty : malowanie na szkle, decoupage, biżuteria, lalkarstwo, wikliniarstwo i warsztat muzyczny. Powstało też wspólne dzieło – mandala – gdzie także zaproszeni goście mogli zostawić swój ślad. Wspaniałą atmosferę warsztatów artystycznych zapewnili wszyscy uczestnicy, piękna słoneczna pogoda, smakowite poczęstunki. Zwieńczeniem dnia plenerowego była świetna zabawa taneczna, która trwała ponad 2 godziny. Za nami pierwszy udany dzień festiwalowy. Zapraszamy do galerii :)