-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się kolejnych przypadków zakażeń wirusem COVID w kraju, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o zabieranie maseczek. Dodatkowe zabezpieczenia będą obowiązywać od dnia 22 sierpnia 2022 r. Przed odwiedzinami prosimy o wcześniejszy kontakt.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

„Moc wspólnych korzeni” - „Dzień Życzliwości”
Zakończenie projektu „Moc wspólnych korzeni” miało miejsce 21 listopada. W dniu  nazwanym „Dniem Życzliwości” nasz Dom odwiedzili słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego. Goście zostali obdarowani serduszkami wykonanymi podczas zajęć kulinarnych.
Uczestnicy projektu  przedstawili inscenizacje opartą na śpiewie, ruchu i grze na instrumentach. Grupa decoupage i lalkarska zaprezentowało wykonane przedmioty w postaci wystawy.
Grupa teatralna z Uniwersytetu Trzeciego Wieku swoją wspaniałą grą aktorską umiliła i rozbawiła zaproszonych gości.
Młodzież licealna zaprosiła wszystkich do pokazu tańca towarzyskiego, jak również przygotowała konkurs w który wszyscy byli zwycięzcami, oczywiście każdy z nich został obdarowany słodyczami.
Podczas zabawy tanecznej przy zespole muzycznym wszyscy wspólnie świetnie się bawili.