-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku z pojawieniem się kolejnych przypadków zakażeń wirusem COVID w kraju, prosimy osoby odwiedzające bliskich w Naszym Domu o zabieranie maseczek. Dodatkowe zabezpieczenia będą obowiązywać od dnia 22 sierpnia 2022 r. Przed odwiedzinami prosimy o wcześniejszy kontakt.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzyńskiego w Płazie (dalej: „PDPS”), działając na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) - poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętych depozytów po zmarłych Mieszkańcach, według poniższego wykazu:

1. Środki zgromadzone na książeczce obiegowej po zmarłej 21.08.2015r. Teresie Tukaj, córce Stanisława i Marii, urodzonej w dniu 11.09.1943r. w Jaworznie.
Przebywała w PDPS w latach 1975-2015.

2. Środki zgromadzone na książeczce obiegowej po zmarłej 05.06.2016r. Alfredzie Kopera, córce Jana i Heleny, urodzonej w dniu 12.12.1937r. w Rzochów.
Przebywała w PDPS w latach 1973-2016.

3. Środki zgromadzone w depozycie po zmarłym  22.07.2019r. Andrzeju Krzemień, synu Józefa i Reginy , urodzonego w dniu 27.10.1961r. w Lędzinach.
Przebywał w PDPS w latach 2018-2019.

4. Środki zgromadzone w depozycie oraz książeczce obiegowej po zmarłej Halinie Oślizło, córce Michała i Genowefy, urodzonej w dniu 13.10.1951r. w Luszowicach.
Przebywała w PDPS w latach 2009-2021.

Niepodjęcie środków w terminie 6 m-cy od dnia ogłoszenia na stronie BIP spowoduje wszczęcie procedury likwidacji depozytów i przekazania środków na rzecz Skarbu Państwa