-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

W Pałacowej świetlicy się zebraliśmy, na zabawę nadszedł czas i szał wróżb ogarnął nas. A to wszystko zadziało się 30 listopada. Terapeutki w pięknie udekorowanej świetlicy przygotowały dla uczestników wróżby Andrzejkowe

- Andrzejkowe kubeczki
- Figury woskowe
- Wróżenie z kolorowych dłoni
- Spełnione życzenia
- Magiczne zadania do wykonania
- Baloniki z wróżbą

Nie zabrakło poczęstunku i świetnej zabawy tanecznej. Andrzejkowo, kolorowo, pięknie było - wyskokowo !!!  Wszyscy dobrze się bawili i z wielką ochotą wróżyli :)
Zapraszamy to fotorelacji.