-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 odwiedziny mieszkańców PDPS w Płazie zostają ograniczone, w szczególności dla osób niezaszczepionych.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

Ach co to był za dzień... W promieniach słonecznych przy muzyce w cygańskich klimatach wszyscy świetnie się bawiliśmy :) W tym roku Pożegnanie Lata odbyło się kameralnie.
Imprezę rozpoczęła pani Dyrektor Podczas trwania zabawy mieliśmy okazję zobaczyć występy artystyczne w wykonaniu mieszkańców i personelu - były śpiewy i tańce a wszystko to w rytmach cygańskich. Było pięknie i kolorowo, nie zabrakło nawet taboru cygańskiego. Mieszkańcy chętnie brali udział w konkurencjach sprawnościowych: patelnia, opona, monety, piłowanie, podkowy. Każdy mógł skorzystać z cygańskich wróżb. Całość imprezy dopełnił słodki poczęstunek oraz kiełbaska i kaszanka z grilla w towarzystwie ogórka kiszonego :) Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie !!!