-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 odwiedziny mieszkańców PDPS w Płazie zostają ograniczone, w szczególności dla osób niezaszczepionych.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

Zaprasamy wsyćkich serdecnie do łobejzenia fotorelacji z Pikniku Wakacyjnego "Górolskie klimaty" który odbył się w Pałacowej Świetlicy. Nie mogło zabraknąć piśni górolskich i tańca, lotego na samym pocątku łodbyły się śpiwy zbójnickie i na rozgzewkę wsyscy zatańcyli taniec górolski do piosenki "W murowanej piwnicy". Nastympnie zdobywali my janosikowe sprawności:

1. Wbijanie gwoździ do pińka
2. Celowanie syskami
3. Obiranie zimnioków na cas
4. Pzeciąganie liny
5. Motanie wełny na cas
6. STRONGCEPER - dźwiganie wioder z wodą

oraz odbył się tez Qiz znajomości gwary góralskiej HEJ !!!

W miedzycasie kazdy mógł wypić gornecek nalewki.
Cały cas pzygrywała nam góralska muzyka i wsyscy chyntnie brali udział w baciarce - zabawie górolskiej i w pzyśpiewkach górolskich. Ocywiście nie mogło się tez obejść bez pysnego jadła :)

Ucestnikom imprezy podziękowoł.