-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

Po dłuższej przerwie wybraliśmy się ponownie na piesza wycieczkę na Zamek Lipowiec. Pogoda nam dopisała, aż za bardzo :) Ale daliśmy radę i przeszliśmy zaplanowaną trasę, pokonując własne słabości. Nagrodą były pyszne lody włoskie i posiłek regeneracyjny w Karczmie Zagroda, gdzie każdy mógł samodzielnie wybrać i zamówić potrawę. Uczestnikom gratulujemy!!!