-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 odwiedziny mieszkańców PDPS w Płazie zostają wstrzymane aż do odwołania.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

W naszym Domu wiele się dzieje i dużo się działo … imprez, wyjazdów i emocji było niemało …
W dniu 13.08.2020 r terapeuci zorganizowali spotkanie mieszkańców i personelu w Pałacowej świetlicy - „Wspomnień czar„ podczas którego mogliśmy wyobraźnią powrócić w dawne czasy, oglądając zdjęcia w kronikach naszego Domu.
Po przywitaniu nastąpiło wprowadzenie uczestników w klimat wspomnień – podróż w przeszłość, przeplatane występami tanecznymi i wokalnymi.
Na koniec wszyscy wzięli udział w potańcówce przy muzyce z dawnych lat …. Było miło, wesoło i wzruszająco