-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

UWAGA

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 odwiedziny mieszkańców PDPS w Płazie zostają wstrzymane aż do odwołania.

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktowania się z bliskimi poprzez komunikator skype (PDPSPłaza1, PDPSPłaza2, PDPSPłaza3) W tym celu należy wcześniej umówić takie spotkanie poprzez ustalenie terminu od poniedziałku do piątku i godziny od 7:00 do 15:00

nr telefonu: budynek B parter - tel. 603 888 174, II i III piętro tel. 662 971 804
budynek C - 788 665 332.

W tradycji naszego Domu mamy Jasełka, które co roku chętnie oglądają Mieszkańcy i zaproszeni goście. Tym razem zaproponowaliśmy nową formę przedstawienia. Kilka dni po Nowym Roku, 8 stycznia, Teatr „Kurtyna” wystąpił ze spektaklem muzycznym „To już pora na wigilię”, co okazało się miłą odmianą. Dodatkową atrakcją był gościnny występ dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini i II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie. Wśród zaproszonych znalazły się najwyższe władze naszego Starostwa i dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek. Spotkanie było okazją do złożenia sobie życzeń noworocznych. „Szczęśliwego Nowego Roku” dla wszystkich !