-  603 888 147   - pdpsplaza@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

W dniu 23 października 2019 roku mieszkańcy naszego Domu reprezentowali nas w XVIII OGÓLNOPOLSKIM MITYNGU PŁYWACKIM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. KRZYSZTOFA BRZĘCZKA, który jak co roku odbył się na krytej pływalni w Chrzanowie. W Mityngu wzięło udział 30 ośrodków, łączna liczba uczestników to 111 osób. Zawodnicy dzielnie walczyli w 26 biegach. Nasi mieszkańcy w swoich biegach zajęli III miejsca. Gratulujemy p. Lilianie i p. Krzysztofowi zdobytych medali.