-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie przygotowało dla naszych Mieszkańców wakacyjny piknik, który miał formę integracyjnej imprezy. 25 sierpnia tego roku teren Stajni Pałacowej zmienił się w urocze miejsce zabawy i spotkania przy pachnącym kociołku z pieczonymi ziemniakami. Smaczne poczęstunki były przeplatane zapraszaniem do tańca , a oprawę muzyczną zapewniał doskonały DJ :) Nad całością czuwały sympatyczne Panie , Karolina i Agnieszka, które miały okazję do bliższego poznania naszych mieszkańców. Piątkowe popołudnie było wyjątkowe, wszyscy uczestnicy bardzo dziękują organizatorom. Może powtórzymy jeszcze takie spotkanie, a może stanie się to naszą tradycją ?