-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

OGŁOSZENIE

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie poszukuje chętnych wolontariuszy do pracy przy opiece nad Mieszkańcami naszego Domu.
Podjęcie pracy nastąpi w szczególności w sytuacji zachorowań lub kwarantanny pracowników PDPS w Płazie.
Chętnych prosimy o kontakt z Sekretariatem PDPS pod nr tel. 603 888 147

WAŻNE !!!

 Szanowni Państwo,

wszyscy wiemy, że obecna sytuacja w służbie zdrowia jest ciężka. Nas także trapią niedobory produktów pierwszej potrzeby.
Postanowiliśmy przystąpić do systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/, który wspiera szpitale i DPS-y w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm.

Bardzo ważnym ogniwem wsparcia placówki przez darczyńców jest osoba Koordynatora lokalnego. To ktoś, kto jest łącznikiem między darczyńcami a placówką. Osoba taka organizuje zbiórki, zachęca do pomocy osoby prywatne i firmy, zbiera produkty i przekazuje je placówce w imieniu darczyńców. Takie rozwiązanie jest skuteczne i bezpieczne. Ten krótki materiał wideo dobrze tłumaczy rolę Koordynatora lokalnego w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl: https://youtu.be/nBA8os_7MyU

Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy wśród Państwa najbliższych nie ma osoby, która zechciałaby się podjąć roli Koordynatora lokalnego dla Naszej placówki. Bardzo pomogłoby nam to w zorganizowaniu efektywnego systemu wsparcia przez Darczyńców. Gdyby ktoś taki był, serdecznie prosimy o zgłoszenie się na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator
Zespół Wsparcie dla Szpitala wytłumaczy wtedy dokładnie, jak działa system.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na wsparcie,

Dyrektor PDPS w Płazie
Kazimiera Żmudzińska


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

W trakcie projektu: "Domek Artystów Wszelakich"
W naszym Domu trwa realizacja projektu, w ramach którego w każdym miesiącu odbywają się różnorodne warsztaty, na których można zdobyć nowe umiejętności. Odbyły się już m. in. warsztaty decoupage, gdzie uczestnicy poznali długą historię tej techniki plastycznej i nauczyli się praktycznego wykonywania zdobienia przedmiotów według własnego pomysłu.

Domek Artystów Wszelakich - warsztaty
26 stycznia 2012 rozpoczynają się warsztaty psychologiczne dla opiekunów naszego domu w ramach projektu "Domek Artystów Wszelakich"

Warsztaty potrwają do maja.

 

„Domek Artystów Wszelakich” - 2011


„DOMEK ARTYSTÓW WSZELAKICH 2011”
W Kolejny, IV Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich” Płaza – Chrzanów 2011 już za nami.
Były to dwa niezapomniane dni. Dni, które pokazały jak osoby niepełnosprawne potrafią się bawić.
.

„Domek Artystów Wszelakich” Płaza – Chrzanów 2010
Kolejny, III Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Domek Artystów Wszelakich” Płaza – Chrzanów 2010 już za nami.
Były to dwa niezapomniane dni. Dni, które pokazały jak osoby niepełnosprawne potrafią się bawić.