-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

Dziewiąta edycja Domku Artystów Wszelakich za nami. Festiwal, który na stałe zagościł w kalendarzu imprez organizowanych przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie, po raz kolejny przyciągnął rzesze odbiorców, stał się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, merytorycznej dyskusji - i co najważniejsze dla naszych gości – świetnej zabawy.
Festiwal, podobnie jak w zeszłym roku, otworzyła konferencja skierowana do kadry kierowniczej i pracowników Domów Pomocy Społecznej. Patronat naukowy nad wydarzeniem kolejny raz zgodziła się objąć prof. dr hab. Anna Marchewka, dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Tematem przewodnim spotkania zorganizowanego na sali odczytowej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie była psychogeriatria jako wyzwanie terapii zajęciowej i rehabilitacji społecznej. Po wystąpieniach inauguracyjnych, głos zabrali prelegenci, którzy przedstawili opracowania dotyczące następujących zagadnień:
1. Terapia zajęciowa w psychogeriatrii – dr hab. Aneta Bac
2. Snoezelen (Sala Doświadczenia Świata) jako metoda pracy z pacjentami gerontopsychiatrycznymi – dr Agnieszka Smrokowska – Reichmann
3. Możliwości terapii w psychogeriatrii w wykorzystaniem elementów terapii sensomotorycznej – mgr Urszula Żmudzińska z PDPS w Płazie
4. Działanie Fundacji Sensoria na rzecz popularyzacji i profesjonalizacji metody Snoezelen – mgr Paula Bagińska z Fundacji Sensoria
5. Jak opiekować się osoba przewlekle chorą – mgr Marta Drożdż
6. Profilaktyka upadków u osób starszych – mgr Mateusz Mrózek z PDPS w Płazie
7. Superwizja – standardy i organizowanie w placówkach pomocy społecznej – Katarzyna Wojtanowicz
8. Praktyczne aspekty terapii zajęciowej w psychogeriatrii – mgr Elżbieta Kardecka, Katarzyna Fedejko, Agnieszka Kowalska
9. Żywienie osób starszych – jak poradzić sobie z gorszym wchłanianiem i brakiem apetytu – mgr Dominika Bierca
W części podsumowującej konferencję uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym, w którym mieli okazję wymienić się  osobistymi doświadczeniami zawodowymi i spostrzeżeniami dotyczącymi wystąpień ich koleżanek i kolegów.
Drugi dzień festiwalu to tradycyjny już plener artystyczny zorganizowany przy DPS w Płazie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się mieszkańcy i pracownicy placówek  pomocy społecznej z całej Małopolski, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji i mediów oraz wszyscy chętni, którzy postanowili spędzić ten czas wspólnie z nami. Występy grup teatralnych, solistek i solistów, wspólne tańce i śpiewy, plener malarski a do tego słodki poczęstunek dla mieszkańców oraz ich gości - i wszystko to przy pięknej czerwcowej pogodzie wśród bujnej zieleni. Niewątpliwą gwiazdą tegorocznych występów był Andrzej Kobyliński „Makiano”, który  w swym zawadiackim stylu rozruszał zgromadzoną publiczność. Dla chętnych chcących spróbować swych sił twórczych pracownicy PDPS przygotowali szereg warsztatów artystyczno-terapeutycznych. Prawdziwą atrakcją były również otwarcie i prezentacja nowej Sali Doświadczenia Świata (Snoezelen), którą dla PDPS w Płazie, dzięki zaangażowaniu otwartej na to przedsięwzięcie Dyrekcji, zaprojektowała prekursorka tej metody w Polsce, dr Agnieszka Smrokowska – Reichmann z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Festiwal zakończył przegląd zespołów teatralnych, które wystąpiły się na scenie MOKSiR w Chrzanowie. Zaprezentowane widowiska były prawdziwą ucztą dla entuzjastów muzyki, tańca i ciekawych układów choreograficznych. Ich tematyka dotykała najbardziej istotnych wartości w życiu człowieka – przyjaźni, miłości, poczucia akceptacji i życiowego optymizmu. Każdy z artystów, którzy przyjechali do Chrzanowa otrzymał pamiątkową nagrodę i szczere brawa od licznie zgromadzonej publiczności. Nam pozostało w tym momencie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom festiwalu i z niecierpliwością czekać na dziesiąte - jubileuszowe spotkanie -  które już za rok!

PIERWSZY DZIEŃ FESTIWALU

DRUGI DZIEŃ FESTIWALU