-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

VIII DOMEK ARTYSTÓW WSZELAKICH
Dnia 01.07.2015r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie odbyła się konferencja pn. "RUCH- RADOŚĆ – REHABILITACJA” w ramach VIII Festiwalu Osób Niepełnosprawnych Domek Artystów Wszelakich. Konferencja skierowana była do kadry kierowniczej Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej.
W części wykładowej zostały przedstawione następujące tematy:
1) Prawa mieszkańca DPS
2) Terapia zajęciowa w psychiatrii- nowe wyzwania
3) Współpraca transgraniczna polsko- słowacka – doświadczenia
4) Radość w pracy z mieszkańcem
5) Promocja działań podejmowanych przez ROPS w Krakowie
Uczestnicy konferencji wzięli udział w 3 warsztatach :
1) Rehabilitacja dźwiękiem
2) Rehabilitacja ruchem
3) Jak odbudować więzi z rodziną
Patronat honorowy nad konferencją objęła Pani Prof. dr hab. Anna Marchewka-Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w Krakowie.
W konferencji uczestniczyło 90 osób. Oznacza to, że z każdym rokiem cieszy się większym zainteresowaniem. Wszystkich chętnych zapraszamy za rok!