-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

VII Domek Artystów Wszelakich
W dniach 4,5,6 czerwca 2014 r. odbył się kolejny Festiwal Osób Niepełnosprawnych. Impreza jest współorganizowana przez : Starostę Chrzanowskiego, Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie i Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie. Honorowy patronat objął Pan Tadeusz Arkit – Poseł na Sejm RP, a honorowy patronat artystyczny po raz trzeci przyjęła Pani Monika Kuszyńska. Uczestnikami festiwalu byli podopieczni kilkunastu różnorodnych ośrodków z wielu miejscowości.
Pierwszy dzień poświęcony był konferencji z warsztatami, na temat  : Budowa kompetencji w realizacji zadań pomocy społecznej. W drugim dniu na scenie MOKSiR w Chrzanowie odbyły się  prezentacje artystyczne – część konkursowa. Trzeci dzień to plener artystyczny na terenie PDPS w Płazie. Tak zaplanowany festiwal dał możliwość zabawy i nauki, pozwolił na to, by zarówno podopieczni jak i pracownicy mogli znaleźć coś dla siebie, jednocześnie ciesząc się z całości jako wielkiego i ważnego spotkania integracyjnego.

List Pani Moniki Kuszyńskiej - honorowego patrona artystycznego festiwalu - LIST