-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Konferencja "DOM - Działanie, Organizacja, Możliwości”
W ramach VI Festiwalu Osób Niepełnosprawnych Domek Artystów Wszelakich w dniu 21 czerwca 2013 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie odbyła się Konferencja "DOM - Działanie, Organizacja, Możliwości”.
Konferencję przygotował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Płazie. Uczestniczyło w niej ponad 60 osób.
Otwarcia konferencji dokonali:
W imieniu Starosty Powiatu Chrzanowskiego Pani Maria Siuda, w imieniu Pani Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Wioletty Wilimskiej Pani Joanna Słomka  oraz Pani Kazimiera Żmudzińska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Płazie
W ramach Konferencji  wysłuchaliśmy prelekcji Moniki Brzyskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum na temat ,,Potrzeby osób starszych jako determinanty jakości życia” . Prelegentka przybliżyła kiedy zaczyna się wiek przedstarczy, wczesna starość i wiek starczy a także czynniki decydujące o jakości życia osób starszych. Według prelegentki ważne są wskaźniki jakości życia obiektywne i subiektywne. Jakość życia osób starych jest bardziej satysfakcjonująca gdy osoba starsza jest samodzielna, swobodnie poruszająca się, mająca dobre relacje społeczne, satysfakcję finansową, rozumienie otaczającej rzeczywistości i wykonuje satysfakcjonujące zajęcie.
W drugiej prelekcji Rafał Szumiec z Fundacji Katarzyny Rogowiec AVANTI, przedstawił ,,Potrzeby osób z niepełnosprawnością, ograniczenia, jak na nie odpowiadać”.
Prelegent, sam będąc osobą z niepełnosprawnością, na wózku inwalidzkim przybliżył  jakie bariery taka osoba musi pokonać aby wyjść z domu. Ważne jest  dostosowanie architektoniczne, cel wyjścia z domu (szkoła, praca, pasje, hobby), a także chęć wyjścia (akceptacje społeczne). Dla osoby niepełnosprawnej ważna jest możliwość podejmowania decyzji, zaangażowanie, pomysłowość i odwaga żeby wytrwale dążyć do celu i odnosić sukcesy w życiu.                         
Na zakończenie wystąpienia obejrzeliśmy krótki film o sportowcach z niepełnosprawnością. Autor podkreślił, iż polska telewizja jako jedna z nielicznych  nie transmitowała relacji z przebiegu olimpiady osób niepełnosprawnych.  
W trzeciej prelekcji Piotr Maurek z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie "Wsparcie dla domów pomocy społecznej w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przybliżył jakie placówki z Małopolski otrzymały dofinansowanie w ramach projektu.

 Po przerwie kawowej uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach warsztatowych:
1) Katarzyna Wojtanowicz- ROPS w Krakowie
Syndrom wypalenia zawodowego pracowników- diagnoza i  strategie działania kadry zarządzającej           
2) Ewa Solecka-Florek- ROPS w Krakowie
Prawa mieszkańców a ograniczenia instytucjonalne- jak pogodzić oba obszary
3) Aleksandra Przybyła- Biuro Promocji Pracy Socjalnej i Edukacji w Oświęcimiu
Budowanie prestiżu zawodowego pracowników DPS- działania wewnętrzne i zewnętrzne w ramach własnej jednostki                                

W ramach warsztatu Budowanie prestiżu zawodowego pracowników DPS uczestnicy rozważali jaka jest misja domów pomocy społecznej, określali zespół cech mieszkańców i pracowników i zastanawiali się co buduje prestiż zawodowy i autorytet.                        
       
Na zakończenie odbyło się podsumowanie konferencji.
Możliwość uczestnictwa w Konferencji i zajęciach warsztatowych dała okazję do wymiany doświadczeń i do przybliżenia problemów osób niepełnosprawnych.