-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

WAŻNE !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie Polski, w celu zapobiegania jej rozprzestrzenianiu się, w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej obowiązuje:

- zakaz odwiedzin mieszkańców,
- całkowity zakaz wejścia na teren PDPS osób trzecich.

A A A

VI Festiwal Osób Niepełnosprawnych
19 czerwca 2013 rozpoczął się w DPS w Płazie kolejny Domek Artystów Wszelakich. Zawitało do nas wielu znamienitych gości, którzy reprezentowali szerokie grono współpracujących i zaprzyjaźnionych instytucji. Trzy dniowy Festiwal otworzyła Pani Dyrektor Kazimiera Żmudzińska wraz z Panem Leszkiem Kowalskim, który reprezentował Starostę Chrzanowskiego. Ważnym akcentem było odczytanie listu posła Tadeusza Arkita, który przyjął honorowy patronat nad imprezą oraz listu Pani Moniki Kuszyńskiej do artystów, która już po raz drugi objęła festiwal patronatem artystycznym. Pierwszy dzień Domku Artystów Wszelakich to plener artystyczny. Dla uczestników przygotowano ciekawe warsztaty : malowanie na szkle, decoupage, biżuteria, lalkarstwo, wikliniarstwo i warsztat muzyczny. Powstało też wspólne dzieło – mandala – gdzie także zaproszeni goście mogli zostawić swój ślad. Wspaniałą atmosferę warsztatów artystycznych zapewnili wszyscy uczestnicy, piękna słoneczna pogoda, smakowite poczęstunki. Zwieńczeniem dnia plenerowego była świetna zabawa taneczna, która trwała ponad 2 godziny. Za nami pierwszy udany dzień festiwalowy. Zapraszamy do galerii :)