-  603 888 147   - administracja@dpsplaza.pl

P O W I A T O W Y    D O M    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J    I M.    A D A M A    S T A R Z E Ń S K I E G O    W    P Ł A Z I E

A A A

Domek Artystów Wszelakich - warsztaty
26 stycznia 2012 rozpoczynają się warsztaty psychologiczne dla opiekunów naszego domu w ramach projektu "Domek Artystów Wszelakich"

Warsztaty potrwają do maja.